You are currently viewing Preminil je slovenski sociolog prof. dr. Veljko Rus

Preminil je slovenski sociolog prof. dr. Veljko Rus

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:2 mins read

Sporočamo žalostno vest, da je preminil eden najboljših sociologov na Slovenskem, častni član Slovenskega sociološkega društva, akademik zaslužni prof. dr. Veljko Rus.

Odhod je velika izguba za slovensko sociologijo, v kateri je pustil pečat s svojim znanstveno raziskovalnim delom, kritično refleksijo in angažirano držo.

Akademik prof. dr. Veljko Rus (1929) je maturiral v Ljubljani, diplomiral v Beogradu leta 1953 iz filozofije in doktoriral leta 1969 iz sociologije v Zagrebu. Izobraževal se je leta 1957/58 v Poitiersu in Parizu ter leta 1968/69 v ZDA na Columbiji, Ann Arborju in Berkeleyju. Večji del svojega raziskovalnega in pedagoškega dela je posvetil razvoju sociologije dela in sociologije organizacij. Kot predavatelj in raziskovalec je deloval na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, a gostoval na univerzah v New Yorku, Uppsali, Stockholmu, Köbenhavnu, Berlinu, Tokiu, in Wassenaru. Pomembna je njegova uredniška vloga pri Reviji 57 in Perspektivah, ki sta oblikovali intelektualno angažirano kulturno in politično prizorišče 50-tih in 60-ih let. V štirih desetletjih aktivnega znanstevnega delovanja je v Sloveniji in tujini sam in v soavtorstvu objavil bogat nabor znanstvenih del, med temi več kot 30 knjig. Profesor Rus je bil ambasador znanosti in ustanovitelj Raziskovalnega komiteja št.10 (za industrijsko demokracijo) pri ISA (International Socilogical Association).

Družini prof. Rusa izrekamo globoko sožalje.

Pripenjamo tudi govore z žalne seje Slovenskega sociološkega društva in Fakultete za družbene vede, ki je potekala 6. marca 2018 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani.

Govor_Aleksandra Kanjuo Mrčela

Govor_Andrej Rus

Govor_Ivan Svetlik

Govor_Zdravko Mlinar

Govor_Niko Toš