Pretekla srečanja

2010: »Družba, kriza, razvoj«

2009: »Globalna kriza: razkroj ali priložnost za razvoj?«

2008: »Družba in vrednote«

2007: »Družba med solidarnostjo in tekmovalnostjo«

2006: »Novi srednji razred in družbene spremembe v Sloveniji«

2005: »Varnost in tveganja v sodobni slovenski družbi«

2004: »Bologna v Sloveniji: sociološki pogledi na prenovo visokošolskega študija«

2003: »Družbena gibanja in civilna družba danes«

2002: »Slovenija 2000 – pregled stanja in sprememb«

2001: »Sociološki vidiki novih tehnologij«

2000: »Uporabnost sociologije«

1999: »Bogata in revna Slovenija«

1998: »Horizonti vsakdanjega življenja«

1997: »Nastajanje manjšinske družbe: družbena neenakost – družbena izključenost«

1996: »Sociologija in mitologije na Slovenskem«

1995: »Sociologija ob koncu 20. stoletja – njene meje in možnosti«

1994: »Slovenija med evropskim centrom in evropsko periferijo«

1993: »Slovenija dve leti pozneje – kje smo in kam gremo«

1992: »Teoretska konvergenca v sodobni sociološki misli«

1991: »Prispevek Talcotta Parsonsa k razvoju sociološke teorije«

1990: »Aktualnost misli Maxa Webra«

1989: »Tradicija, modernizem, postmodernizem«

1988: »Stratifikacijske analize sodobnih družb«

1987: »Neformalne dejavnosti v slovenski družbi«

1986: »Znanje kot dejavnik družbenega razvoja«

1985: »Razvoj in kriza družbenih dejavnosti«

1984: »Kvaliteta življenja«

1983: »Vloga regij v razvoju slovenske družbe«

1982: »Integracijski in dezintegracijski procesi v jugoslovanski družbi« (Jugoslovansko sociološko združenje)

1981: »Sociološki preseki slovenske družbe«

1980: »Vloga socioloških in politoloških raziskovanj v usmerjanju razvoja na ravni občine«