SPLOŠNI JAVNI POZIV ZA PRIZNANJA SLOVENSKEGA SOCIOLOŠKEGA DRUŠTVA V LETU 2018

Slovensko sociološko društvo (SSD) vabi člane in članice, da predlagajo kandidate_ke za prejem naslednjih priznanj, ki jih v skladu s svojim Pravilnikom za priznanja društvo podeljuje za leto 2018

  • Priznanje častni_a član_ca SSD, ki se podeli posamezniku_ici za celokupno dejavnost na različnih področjih in v smislu priznanja za življenjsko delo. V skladu z določbo 10. člena Statutu SSD, društvo izda ob tem posebno listino.
  • Priznanje za znanstveno delo – najboljšo knjigo in najboljši članek – na področju sociologije v zadnjih treh letih
  • Priznanje za strokovno delo na področju sociologije in prispevek k uveljavljanju sociologije v širši javnosti (uspešni sociologi in sociologinje zunaj znanstvene sfere) za publicistično dejavnostjo in akcijsko/mobilizacijsko vlogo v okviru samega društva ali zunaj njega (izobraževanje, gospodarstvo, politika, kultura in dr.).
  • Priznanje posamezniku_ci ali ustanovi (zunaj sociologije) za njegovo_no podporo k uveljavljanju sociologije v praksi.
  • Sociološki upi – nagrada za mlade, perspektivne sociologe in sociologinje (znanstveno – npr. odličen doktorat, opaženo in pomembno strokovno delo).
  • Posebna nagrada – nagrado podeli vodstvo SSD za različne dosežke sociologov in sociologinj, ki jih oceni kot pomembne za promocijo sociologije v Sloveniji.

Predlogi za podelitev priznanj morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu_ki in vsebinsko utemeljitev predloga. Predlogi morajo vsebovati tudi ime in priimek oz. naziv predlagatelja_ice ter njegove_njene kontaktne podatke (poštni naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka). Anonimnih predlogov SSD ne bo obravnavalo. Kandidate in kandidatke za podelitev priznanj lahko predlagajo člani in članice SSD.

Vaše predloge pričakujemo do 30. septembra 2018 na e-naslov Tajništva SSD tajnistvo@sociolosko-drustvo.si, zadeva elektronskega sporočila naj vsebuje besedo »Priznanja SSD«.

Predsedstvo bo po izboru obvestilo vse predlagatelje_ice o imenu oz. nazivu prejemnikov letošnjih priznanj SSD. V obvestilu, ki bo po podelitvi objavljeno tudi na spletnih straneh SSD, bo predsedstvo na kratko obrazložilo izbor prejemnika_ce priznanja. Priznanja bodo podeljena na letošnjem rednem letnem sociološkem srečanju, ki bo med 18. in 20. oktobrom v Piranu.

 

V veljavi je prenovljen pravilnik za priznanja in nagrade SSD (potrjen na seji predsedstva dne 19. april 2018).