Poziv za priznanja 2021

Splošni javni poziv za priznanja Slovenskega sociološkega društva v letu 2021

Slovensko sociološko društvo (SSD) vas vabi, da predlagate kandidate_ke za prejem naslednjih priznanj, ki jih v skladu s svojim Pravilnikom za priznanja društvo podeljuje za leto 2021:

  • Priznanje častni_a član_ica SSD, ki se podeli posamezniku_ici za celokupno dejavnost na različnih področjih in v smislu priznanja za življenjsko delo. V skladu z določbo 10. člena Statutu SSD društvo izda ob tem posebno listino.
  • Priznanje za znanstveno delo – najboljšo knjigo in/ali najboljši članek – na področju sociologije v zadnjih treh letih.
  • Priznanje za strokovno delo na področju sociologije in prispevek k uveljavljanju sociologije v širši javnosti. Nagrado podeljujemo uspešnim sociologom in sociologinjam zunaj znanstvene sfere, ki delujejo na področju izobraževanja, gospodarstva, politike, kulture itd.
  • Priznanje posamezniku_ci, ki ni sociolog_inja, ali ustanovi za njegovo_no podporo k uveljavljanju sociologije v praksi.
  • Sociološki upi – nagrada za mlade, perspektivne sociologe in sociologinje (znanstveno – npr. odličen doktorat, opaženo in pomembno strokovno delo).
  • Posebna nagrada ­– nagrado podeli vodstvo SSD za različne dosežke sociologov in sociologinj, ki jih oceni kot pomembne za promocijo sociologije v Sloveniji.

Predlogi za podelitev priznanj morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu_ki in vsebinsko utemeljitev predloga. Predlogi morajo vsebovati tudi ime in priimek oz. naziv predlagatelja_ice ter njegove_njene kontaktne podatke (poštni naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka). Anonimnih predlogov SSD ne bo obravnavalo. Kandidate in kandidatke za podelitev priznanj lahko predlagajo članice in člani SSD.

Vaše predloge sprejemamo do nedelje, 15. avgusta 2021, na e-naslov Tajništva SSD tajnistvo@sociolosko-drustvo.si, zadeva elektronskega sporočila naj vsebuje frazo »Priznanja SSD«.

Predsedstvo bo po izboru obvestilo vse predlagatelje_ice o imenu oz. nazivu prejemnikov letošnjih priznanj SSD. V obvestilu, ki bo po podelitvi objavljeno tudi na spletnih straneh SSD, bo predsedstvo na kratko obrazložilo izbor prejemnika_ce priznanja. Priznanja bodo podeljena na letošnjem letnem sociološkem srečanju, ki bo potekalo 24. in 25. septembra hibridno v Ljubljani.

Predsedstvo SSD