SPLOŠNI JAVNI POZIV ZA PRIZNANJA SLOVENSKEGA SOCIOLOŠKEGA DRUŠTVA V LETU 2017

Slovensko sociološko društvo (SSD) vabi člane in članice, da predlagajo kandidate_ke za prejem naslednjih priznanj, ki jih v skladu s svojim Pravilnikom za priznanja društvo podeljuje za leto 2017

  • Priznanje častni_a član_ca SSD, ki se podeli posamezniku_ici za celokupno dejavnost na različnih področjih in v smislu priznanja za življenjsko delo. V skladu z določbo 10. člena Statutu SSD, društvo izda ob tem posebno listino.
  • Priznanje za znanstveno delo – najboljšo knjigo in najboljši članek – na področju sociologije v zadnjih treh letih
  • Priznanje za strokovno delo na področju sociologije in prispevek k uveljavljanju sociologije v širši javnosti (uspešni sociologi in sociologinje zunaj znanstvene sfere) za publicistično dejavnostjo in akcijsko/mobilizacijsko vlogo v okviru samega društva ali zunaj njega (izobraževanje, gospodarstvo, politika, kultura in dr.).
  • Priznanje posamezniku_ci ali ustanovi (zunaj sociologije) za njegovo_no podporo k uveljavljanju sociologije v praksi.
  • Sociološki upi – nagrada za mlade, perspektivne sociologe in sociologinje (znanstveno – npr. odličen doktorat, opaženo in pomembno strokovno delo).

Predlogi za podelitev priznanj morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu_ki in vsebinsko utemeljitev predloga. Predlogi morajo vsebovati tudi ime in priimek oz. naziv predlagatelja_ice ter njegove_njene kontaktne podatke (poštni naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka). Anonimnih predlogov SSD ne bo obravnavalo. Kandidate in kandidatke za podelitev priznanj lahko predlagajo člani in članice SSD.

Vaše predloge pričakujemo do 25. avgusta 2017 na e-naslov Tajništva SSD tajnistvo@sociolosko-drustvo.si, zadeva elektronskega sporočila naj vsebuje besedo »Priznanja SSD«.

Predsedstvo bo po izboru obvestilo vse predlagatelje_ice o imenu oz. nazivu prejemnikov letošnjih priznanj SSD. V obvestilu, ki bo po podelitvi objavljeno tudi na spletnih straneh SSD, bo predsedstvo na kratko obrazložilo izbor prejemnika_ce priznanja. Priznanja bodo podeljena na letošnjem rednem letnem sociološkem srečanju, ki bo med 28.- 30. septembrom na Otočcu.