Nagrade in priznanja SSD

Slovensko sociološko društvo v prvi vrsti podeljuje naziv častni_a član_ica SSD, o katerem na predlog predsedstva odloča zbor članov in članic. Naziv se podeli kot priznanje za celokupno dejavnost posameznika ali posameznice na različnih področjih in v smislu priznanja za življenjsko delo, v skladu z obstoječo določbo v Statutu SSD.

V želji po večji prepoznavnosti sociologije v širši javnosti ter po oblikovanju trdne profesionalne identite od leta 2015 podeljujemo tudi druge nagrade in priznanja:

  • Priznanje za znanstveno delo – najboljšo knjigo in/ali najboljši članek – na področju sociologije v zadnjih treh letih.
  • Priznanje za strokovno delo na področju sociologije in prispevek k uveljavljanju sociologije v širši javnosti. Nagrado podeljujemo uspešnim sociologom in sociologinjam zunaj znanstvene sfere, ki delujejo na področju izobraževanja, gospodarstva, politike, kulture itd.
  • Priznanje posamezniku_ci, ki ni sociolog_inja, ali ustanovi za njegovo_no podporo k uveljavljanju sociologije v praksi.
  • Sociološki upi – nagrada za mlade, perspektivne sociologe in sociologinje (znanstveno – npr. odličen doktorat, opaženo in pomembno strokovno delo).
  • Posebna nagrada ­– nagrado podeli vodstvo SSD za različne dosežke sociologov in sociologinj, ki jih oceni kot pomembne za promocijo sociologije v Sloveniji.

Slednje nagrade in priznanja podeljuje aktualno predsedstva Slovenskega sociološkega društva.