Družboslovne razprave

Revija Družboslovne razprave je začela izhajati leta 1984, v času prebujanja slovenske civilne družbe. Pobuda za nastanek sodobne, raziskovalno interdisciplinarne in družbeno angažirane sociološke revije je prišla z Inštituta za sociologijo, ki je bil ustanovljen leta 1958 (tedaj Inštitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani). V času institucionalnih sprememb visokošolskega raziskovanja na Slovenskem se je ta inštitut leta 1991 združil z Inštitutom za družbene vede Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ustanoviteljske pravice in obveznosti so takrat prešle na nova izdajatelja revije, na Sociološko društvo Slovenije in na Fakulteto za družbene vede.

Spletna stran revije, s prosto dostopnimi članki, se nahaja na www.druzboslovne-razprave.org.