Družboslovne razprave (1984 - )

Revija Družboslovne razprave je začela izhajati leta 1984, v času prebujanja slovenske civilne družbe. Pobuda za nastanek sodobne, raziskovalno interdisciplinarne in družbeno angažirane sociološke revije je prišla z Inštituta za sociologijo, ki je bil ustanovljen leta 1958 (tedaj Inštitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani). V času institucionalnih sprememb visokošolskega raziskovanja na Slovenskem se je ta inštitut leta 1991 združil z Inštitutom za družbene vede Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ustanoviteljske pravice in obveznosti so takrat prešle na nova izdajatelja revije, na Sociološko društvo Slovenije in na Fakulteto za družbene vede.

V recenzijski postopek sprejema članke v slovenščini in angleščini s področja sociologije, komunikologije, politologije in kulturologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih disciplin. Revija izhaja trikrat letno (april, september, december). Pri izboru člankov za objavo se upošteva njihova raziskovalna inovativnost ter aktualnost glede na trende v znanstveni skupnosti, v kateri je revija zasidrana. V teoretskem in metodološkem pogledu je revija pluralistično naravnana, posebno skrb pa posveča utrjevanju slovenske družboslovne terminologije.

Glavni urednici:

 • Natalija Majsova in Tanja Oblak Črnič

Dosedanji glavni uredniki revije:

 • Vojko A. Antončič (1984–1991),
 • Frane Adam (1992–1994),
 • Drago Kos (1995–1999),
 • Anton Kramberger (2000–2005),
 • Ivan Bernik in Brina Malnar (2006–2008),
 • Valentina Hlebec (2009–2011),
 • Alenka Švab (2012–2014)
 • Andreja Vezovnik (2015-2017)
 • Marjan Hočevar (2018-2020)

Bibliografska obdelava člankov

Revija Družboslovne razprave je indeksirana v naslednjih bibliografskih in besedilnih bazah:

 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library), COBIB.SI, CSA (Cambridge Scientific Abstracts):
 • CSA Worldwide Political Science Abstracts • CSA Social Services Abstratcs
 • Sociological Abstracts (Online), EBSCOhost
 • Current Abstracts
 • Political Science Complete
 • SocINDEX
 • SocINDEX with Full Text
 • TOC Premier, OCLC
 • Scopus
 • Sociological Abstracts (Online)
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • Ulrich’s Web
 • De Gruyter
 • dLib

Faktor vpliva

    • JCR SEE

 

Komunikologija

Sociologija in politologija

Kulturologija

Družboslovje (druge vede)

Faktor vpliva (za leto 2020)

0.970

1.031

0.752

1.039

 

Communication

Sociology and political sciences

Cultural studies

Social sciences (misc.)

Impact factor (in 2020)

0.970

1.031

0.752

1.039

    • SJR

SCImago Journal & Country Rank

Uredniška politika

Družboslovne razprave so revija, ki objavlja kolegialno recenzirane znanstvene članke in recenzije knjig. V recenzijski postopke sprejema članke v slovenščini in angleščini s področja sociologije, komunikologije, poltitologije in kulturologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih disciplin. Pri izboru člankov za objavo se upošteva njihova raziskovalna inovativnost ter aktualnost glede na trende v znanstveni skupnosti, v kateri je revija zasidrana. V teoretskem in metodološkem pogledu je revija pluralistično naravnana, posebno skrb pa posveča utrjevanju slovenske družboslovne terminologije.

Informacija o prostem dostopu

Revija Družboslovne razprave ima prost dostop, kar pomeni, da je brezplačno dostopna prek spleta. Uporabniki lahko berejo, shranjujejo, kopirajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo ali pošiljajo celotna besedila oz. članke v tej reviji brez predhodnega privoljenja izdajateljev ali avtorja. To je v skladu z definicijo odprtega dostopa »Budapest Open Access Initiative« (BOAI).

Avtorske pravice

Avtorske pravice, vezana na besedila, objavljena v reviji Družboslovne razprave, so urejene v skladu z licenco Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Avtorji besedil so nosilci materialne avtorske pravice in pravice do objavljanja svojega besedila. 

Licenca se ne nanaša na medijske vsebine, v kolikor so slednje navedene v besedilih. Avtorske pravice, ki se nanašajo na navedene medijske vsebine, urejajo posamezni lastniki avtorskih pravic do teh vsebin.

Prosimo, preberite tudi: Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju

Aktualna številka