Družboslovne razprave

Revija Družboslovne razprave je začela izhajati leta 1984, v času prebujanja slovenske civilne družbe. Pobuda za nastanek sodobne, raziskovalno interdisciplinarne in družbeno angažirane sociološke revije je prišla z Inštituta za sociologijo, ki je bil ustanovljen leta 1958 (tedaj Inštitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani). V času institucionalnih sprememb visokošolskega raziskovanja na Slovenskem se je ta inštitut leta 1991 združil z Inštitutom za družbene vede Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ustanoviteljske pravice in obveznosti so takrat prešle na nova izdajatelja revije, na Sociološko društvo Slovenije in na Fakulteto za družbene vede.

V recenzijski postopek sprejema članke v slovenščini in angleščini s področja sociologije, komunikologije, politologije in kulturologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih disciplin. Revija izhaja trikrat letno (april, september, december). Pri izboru člankov za objavo se upošteva njihova raziskovalna inovativnost ter aktualnost glede na trende v znanstveni skupnosti, v kateri je revija zasidrana. V teoretskem in metodološkem pogledu je revija pluralistično naravnana, posebno skrb pa posveča utrjevanju slovenske družboslovne terminologije.

Aktualni urednici:

 • Tanja Oblak Črnič
 • Natalija Majsova

Dosedanji glavni uredniki revije:

 • Vojko A. Antončič (1984–1991),
 • Frane Adam (1992–1994),
 • Drago Kos (1995–1999),
 • Anton Kramberger (2000–2005),
 • Ivan Bernik in Brina Malnar (2006–2008),
 • Valentina Hlebec (2009–2011),
 • Alenka Švab (2012–2014)
 • Andreja Vezovnik (2015-2017)
 • Marjan Hočevar (2018-2020)

Več o reviji lahko najdetu na tej spletni strani.

Aktualna številka