Uredništvo

Glavni urednici:

 • Natalija Majsova (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede) in Tanja Oblak Črnič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede)

Uredniški odbor:

 • Milica Antić Gaber (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Hajdeja Iglič (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Marko Lovec (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Marina Lukšič-Hacin (Znanstevno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts)
 • Mateja Sedmak (Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Science and Research Centre Koper)
 • Ksenija Šabec (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Iztok Šori (Mirovni inštitut / Peace Institute)
 • Veronika Tašner (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Andreja Trdina (Univeza v Mariboru / University of Maribor)

Mednarodni uredniški odbor:

 • Maria Teresa Consoli (Univerza v Catanii / University of Catania)
 • Jasmina Petrović (Univerza v Nišu / University of Niš)
 • Caroline Roth-Ebner (Univerza v Celovcu / University of Klagenfurt)
 • Boris Ružić (Univerza na Reki / University of Rijeka)
 • Julija Sardelić Winikoff (Univerza Victoria, Wellington / Victoria University, Wellington)
 • Irina Souch (Univerza v Amsterdamu / University of Amsterdam)
 • Marta Soler-Gallart (Univerza v Barceloni / University of Barcelona)
 • Anđelina Svirčić Gotovac (Inštitut za družbene raziskave v Zagrebu / Institute for Social Research in Zagreb)
 • Liza Tsaliki (Univerza v Atenah / University of Athens)

Uredniški svet:

 • Nina Bandelj (Univerza Kalifornije / University of California)
 • Chiara Bertone (Univerza vzhodnega Piemonta / University of East Piemont)
 • Marjan Hočevar (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Jana Javornik (Univerza v Leedsu / University of Leeds)
 • Matic Kavčič (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Tina Kogovšek (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Roman Kuhar (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Miran Lavrič (Univeza v Mariboru / University of Maribor)
 • Blaž Lenarčič (Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Science and Research Centre Koper)
 • Vesna Leskošek (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Sabina Mihelj (Univerza v Loughborough / Loughborough University)
 • Brina Malnar (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Katarina Prpić (Inštitut za družbene raziskave v Zagrebu / Institute for Social Research in Zagreb)
 • Sabrina P. Ramet (Norveška univerza za znanost in tehnologijo / Norweigan University of Science and Technology)
 • Ana Tominc (Univerza kraljice Margarete v Edinnburgu / Queen Margaret University Edinburg)
 • Alenka Švab (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Boris Vezjak (Univeza v Mariboru / University of Maribor)
 • Anja Zalta (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Judit Takacs (Madžarska akademija znanosti / Hungarian Academy of Sciences)
 • David Paternotte (Svobodna univerza v Bruslju / Free University of Brussels – ULB)

Tehnična urednica:

Urednik recenzij knjig:

Jezikovno svetovanje:

 • Nataša Hribar
 • Tina Verovnik
 • Murray Bales

Spletni urednik / Web editor:

 • Igor Jurekovič

Bibliografska obdelava

 • Janez Jug

Oblikovanje / Design:

 • Tina Cotič

Prelom:

 • Polona Mesec – Kurdija

Tisk:

 • Cicero

Naklada:

 • 320

Naslov uredništva:

Revija Družboslovne razprave / Social Science Forum Journal
Tanja Oblak Črnič in Natalija Majsova
Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva pl. 5, SI-1000 Ljubljana
Elektronska pošta / e-mail: editorDR_SSF@sociolosko-drustvo.si
Spletna stran / Website: https://www.sociolosko-drustvo.si/druzboslovne-razprave/

Izid publikacije je finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih in znanst- venih periodičnih publikacij / Slovenian Book Agency.

Soustanovitelja in izdajatelja:

Slovensko sociološko društvo in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Finančni viri:

Revijo Družboslovne razprave financirajo: naročniki, oba soustanovitelja, Javna agencija za knjigo RS ter občasni drugi sponzorji in donatorji.

Izhajanje in osnovno organiziranje vsebine:

Revija od 17. letnika (2001) dalje izhaja praviloma trikrat letno: aprila, septembra in decembra. Številka vsebuje prispele, recenzirane in za objavo sprejete članke in tematske podsklope člankov, občasno pa izidejo tudi izredne tematske številke.

Prosimo, preberite tudi: Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju