Socioblog

1444

dr. Anja Zalta

urednica

SLIkanje-ZRS1-156-Custom

dr. Blaž Lenarčič

urednik

Skladno s tradicijo naše profesije, da svet razlagamo in ob tem nanj tudi vplivamo, smo na spletnih straneh SSD odprli prostor za sociološko razmišljanje o novih in starih družbenih fenomenih, ki kličejo po  analizi, osmislitvi in umestitvi v sociološko teorijo. Nova arena za odprto diskusijo daje možnost in zmožnost za revitalizacijo družbe, ki jo sicer vse bolj kolonizira diskurz tehnike, financ in podjetništva.

Vabimo vas, da nam posredujete svoje uvide o družbenem življenju, razmišljanja o razvoju sociologije in sociološke misli pri nas in po svetu, in predstavite zanimivosti iz sociološkega raziskovanja v vaši raziskovalni skupini.

Vse prispevke bomo z veseljem objavili na blogu. Pri tem pazite, da vaš zapis ni daljši od treh strani v Wordu ter da je napisan v slovenskem jeziku. Uredništvo Sociobloga bo prispevke na kratko vsebinsko pregledalo, ter jih objavilo brez lekture ali recenzentskih postopkov.

Natančnejše oblikovne in vsebinske smernice lahko najdete tu: SSD – Oblikovne in vsebinske smernice Sociobloga

Vabljeni, da svoje prispevke pošljete na naslov tajništva Slovenskega sociološkega društva: tajnistvo@sociolosko-drustvo.si

Zadnje objave