Skladno s tradicijo naše profesije, da svet razlagamo in ob tem nanj tudi vplivamo, smo na straneh SSD odprli prostor za sociološko razmišljanje o novih in starih družbenih fenomenih, ki kličejo po analizi, osmislitvi in umestitvi v sociološko teorijo.

Nova arena za odprto diskusijo daje možnost in zmožnost za revitalizacijo družbe, ki jo sicer vse bolj kolonizira diskurz tehnike, financ in podjetništva.

Vabimo vas, da nam posredujete svoje uvide o družbenem življenju, razmišljanja o razvoju sociologije in sociološke misli pri nas in po svetu, in predstavite zanimivosti iz sociološkega raziskovanja v vaši raziskovalni skupini.

Vse prispevke bomo z veseljem objavili na blogu. Pri tem pazite, da vaš zapis ni daljši od treh strani v Wordu ter da je napisan v slovenskem jeziku. Prispevke bomo v predsedstvu na kratko vsebinsko pregledali, nato pa objavili brez lekture ali recenzentskih postopkov.

Vabljeni, da svoje prispevke pošljete na naslov tajništva Slovenskega sociološkega društva: tajnistvo@sociolosko-drustvo.si

Experience, Sensation, Embodiment (test)

Experience, Sensation, Embodiment This week’s entry is, theory-wise, inspired by the Introduction and the first chapter of Robert Orsi’s History and Presence (2016), while I draw upon an example of a controversy surrounding a six-foot-tall chocolate sculpture of a crucified Jesus Christ titled Sweet Jesus (Fig 1). I stumbled upon the latter while researching the […]

Igor Jurekovič: Weakening Powerful Images? The Jägermeister Controversy (test)

The discussion of “offensive” images in societies marked by cultural and religious pluralism gives rise to poignant questions related to conflicts such as those pertaining to the Muhammad cartoons: Are there objectively offensive images out there? If so, how do we know which images are outright offensive and which are “merely” so subjectively? Does the […]