Vodstvo društva

 

Predsednica: izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

 

Podpredsednik: red. prof. dr. Roman Kuhar

 

Tajnik: Igor Jurekovič

 

Člani in članice predsedstva

dr. Alenka Švab, dr. Anja Zalta, dr. Blaž Lenarčič, dr. Majda Černič-Istenič, dr. Miroljub Ignjatović, dr. Veronika Tašner, dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, mag. Jurij Mezek

Častno razsodišče

dr. Mitja Hafner Fink, dr. Anton Kramberger, dr. Miroslav Stanojević

Nadzorni odbor

dr. Tina Kogovšek, dr. Gorazd Kovačič, dr. Samo Uhan

Častni člani in članice

red. prof. dr. Barbič Ana, red. prof. dr. Sergej Flere, Matjaž Hanžek, zasl. prof. dr. Maca Jogan, zasl. prof. dr. Kerševan Marko, red. prof. dr. Peter Klinar, prof. em. Thomas Luckmann (Tomaž Luckmann), akad. Zdravko Mlinar, zasl. prof. dr. Roter Zdenko, akad. prof. dr. Rus Veljko, red. prof. dr. Niko Toš, red. prof. dr. Katja Boh, Stane Saksida, dr. Zinka Kolarič, red. prof. dr. Mirjana Ule, zasl. prof. ddr. Rudi Rizman, zasl. prof. dr. Tanja Rener, zasl. prof. dr. Andrej Kirn. prof. dr. Srna Mandić in dr. Ivan Bernik.

Izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

Spoštovani, spoštovane!

Slovensko sociološko društvo predstavlja najširši okvir za delovanje sociologov in sociologinj v Sloveniji in je steber njihove profesionalne identitete. V petih desetletjih delovanja je bilo društvo priča tektonskim družbenim spremembam, kot je bila sprememba političnega režima, oblikovanje samostojne, nacionalne države, ter industrializacija in post-industrializacija slovenske družbe. Sociologi in sociologinje različnih generacij smo te spremembe znanstveno reflektirali in analizirali njihov vpliv na vsakdanje življenje ljudi. Hkrati smo in še vedno naslavljamo aktualne družbene probleme in z zaposlovanjem na različnih področjih prispevamo k iskanju institucionalnih, praktičnih rešitev zanje. In nenazadnje, sociologi in sociologinje se v ključnih trenutkih družbenega razvoja pojavljamo med akterji družbenih sprememb. Novo vodstvo društva bo tudi v prihodnje podpiralo vsa tri področja sociološkega delovanja.

Pred sociologi in sociologinjami danes stojijo pomembni raziskovalni izzivi. V zakulisju hitrih tehnoloških sprememb se odpirajo vprašanja družb prihodnosti, njihovih etičnih in vrednotnih podstati in prevladujočih ideologij. Obrisi družbenih problemov, s katerimi se bodo družbe ukvarjale v prihodnjih desetletjih, postajajo vse bolj jasni: med njimi so družbena integracija v pogojih raznolikosti, generacijsko sobivanje, zaščita okolja, transformacija dela in delovnih razmerij, družbene neenakosti, nove oblike upravljanja javnih/skupnih zadev in družbena vloga korporacij, vloga in regulacija digitalnih medijev in zaščita zasebnosti, javno zdravje. Naštete teme bodo predstavljale vsebinski kompas našega delovanja v prihodnje.

Sedanje vodstvo ima čast, da nadaljuje delo obeh predhodnih predsednic, ki sta društvo vodili skozi zadnje desetletje, in pri vstopu v novo desetletje doda aktivnosti, ki jih narekuje današnji čas, s ciljem, da ohranimo prepoznavnost in ugled društva v slovenski družbi. Nadaljevali bomo z organizacijo letnega srečanja, krepili mednarodno sodelovanje in podpirali dogodke, ki jih organizirajo člani in članice društva. Med novimi iniciativami velja izpostaviti oblikovanje sociološkega bloga, spodbujanje zaposlovanja sociologov z obveščanjem zaposlovalcev o kompetencah, ki jih pridobijo diplomanti sociologije na prenovljenih študijskih programih, povečevanje števila članstva, predvsem med sociologi iz prakse in bodočimi diplomanti sociologije, izvedba raziskave na temo kariernih poti sociologov in sociologinj, in drugo.

Drage članice in člani, prijazno vas vabimo, da se nam pridružite pri aktivnostih društva in s tem pripomorete k njegovemu nadaljnjemu razvoju ter uveljavljanju sociološke refleksije v družbi.

Program dela Slovenskega sociološkega 2020-22

Izr. prof. dr. Hajdeja IgličPredsednica SSD