Vodstvo društva

hajdeja

izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

predsednica

hajdeja.iglic@fdv.uni-lj.si

1214

red. prof. dr. Roman Kuhar

podpredsednik

roman.kuhar@ff.uni-lj.si

Bionote Jurekovic(1)

mag. Igor Jurekovič

tajnik

tajnistvo@sociolosko-drustvo.si

Spoštovani, spoštovane!

Slovensko sociološko društvo predstavlja najširši okvir za delovanje sociologov in sociologinj v Sloveniji in je steber njihove profesionalne identitete. V petih desetletjih delovanja je bilo društvo priča tektonskim družbenim spremembam, kot je bila sprememba političnega režima, oblikovanje samostojne, nacionalne države, ter industrializacija in post-industrializacija slovenske družbe. Sociologi in sociologinje različnih generacij smo te spremembe znanstveno reflektirali in analizirali njihov vpliv na vsakdanje življenje ljudi. Hkrati smo in še vedno naslavljamo aktualne družbene probleme in z zaposlovanjem na različnih področjih prispevamo k iskanju institucionalnih, praktičnih rešitev zanje. In nenazadnje, sociologi in sociologinje se v ključnih trenutkih družbenega razvoja pojavljamo med akterji družbenih sprememb. Novo vodstvo društva bo tudi v prihodnje podpiralo vsa tri področja sociološkega delovanja.

Pred sociologi in sociologinjami danes stojijo pomembni raziskovalni izzivi. V zakulisju hitrih tehnoloških sprememb se odpirajo vprašanja družb prihodnosti, njihovih etičnih in vrednotnih podstati in prevladujočih ideologij. Obrisi družbenih problemov, s katerimi se bodo družbe ukvarjale v prihodnjih desetletjih, postajajo vse bolj jasni: med njimi so družbena integracija v pogojih raznolikosti, generacijsko sobivanje, zaščita okolja, transformacija dela in delovnih razmerij, družbene neenakosti, nove oblike upravljanja javnih/skupnih zadev in družbena vloga korporacij, vloga in regulacija digitalnih medijev in zaščita zasebnosti, javno zdravje. Naštete teme bodo predstavljale vsebinski kompas našega delovanja v prihodnje.

Sedanje vodstvo ima čast, da nadaljuje delo obeh predhodnih predsednic, ki sta društvo vodili skozi zadnje desetletje, in pri vstopu v novo desetletje doda aktivnosti, ki jih narekuje današnji čas, s ciljem, da ohranimo prepoznavnost in ugled društva v slovenski družbi. Nadaljevali bomo z organizacijo letnega srečanja, krepili mednarodno sodelovanje in podpirali dogodke, ki jih organizirajo člani in članice društva. Med novimi iniciativami velja izpostaviti oblikovanje sociološkega bloga, spodbujanje zaposlovanja sociologov z obveščanjem zaposlovalcev o kompetencah, ki jih pridobijo diplomanti sociologije na prenovljenih študijskih programih, povečevanje števila članstva, predvsem med sociologi iz prakse in bodočimi diplomanti sociologije, izvedba raziskave na temo kariernih poti sociologov in sociologinj, in drugo.

Drage članice in člani, prijazno vas vabimo, da se nam pridružite pri aktivnostih društva in s tem pripomorete k njegovemu nadaljnjemu razvoju ter uveljavljanju sociološke refleksije v družbi.

Predsedstvo

Screen Shot 2015-12-05 at 20.50.42

dr. Alenka Švab

1444

dr. Anja Zalta

1630

dr. Majda Černič Istenič

SLIkanje-ZRS1-156-Custom

dr. Blaž Lenarčič

Miroljub_Ignjatovic

dr. Miroljub Ignjatović

aleksandra-kanjuo-mrcela1

dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

VT1

dr. Veronika Tašner

maxresdefault

mag. Jurij Mezek

Častno razsodišče

Mitja_Hafner-Fink

dr. Mitja Hafner-Fink

miroslav-stanojevic

dr. Miroslav Stanojević

anton-kramberger

dr. Anton Kramberger

Nadzorni odbor

183

dr. Gorazd Kovačič

tina-kogovsek

dr. Tina Kogovšek

index

dr. Samo Uhan

Dokumenti