Članstvo vam prinaša

  • Možnost povezovanja s sociologi in sociologinjami, ki delujejo na sorodnih področjih.
  • Odkrivanje novih priložnosti za strokovno delo.
  • Možnost pridobivanja novega znanja in spremljanje novosti na področju sociologije.
  • Sodelovanje na okroglih mizah, pogovorih in predavanjih, ki jih organizira društvo.
  • Sodelovanje na letnem srečanju Slovenskega sociološkega društva.
  • Prejemanje revije Družboslovne razprave.
  • Polno obveščenost o delovanju društva in njegovih sekcij.

Takoj ko bomo prejeli vašo prošnjo za včlanitev, vam bomo poslali podatke oz. navodila za plačilo naročnine. Član oziroma članica društva postanete, ko poravnate članarino.

Višina letne članarine je odvisna od vašega dohodka in znaša:

20 evrov – nezaposleni
30 evrov – upokojeni člani
50 evrov – mesečni neto dohodek do 1500 evrov
70 evrov – mesečni dohodek nad 1500 evrov

Članstvo je za dodiplomske in podiplomske študente in študentke brezplačno.

Članarino lahko poravnate tudi za triletno obdobje (od 2023 do 2025).
V tem primeru je članarina za tretjino nižja (če na primer vaša letna
članarina znaša 50 evrov, plačate za triletno obdobje le 100 evrov).

Ustrezni znesek nakažite na račun (IBAN): SI56 0203 1001 1253 168;
BIC banke: LJBASI2X.
Prejemnik je Slovensko sociološko društvo, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana,
v rubriko referenca vpišite SI00 2023-101,
v namen plačila pa Članarina 2023 (ali članarina 2023-2025), navedite vaš priimek in ime.
Koda namena je: OTHR.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijavni obrazec

Od oblike članstva je odvisna višina članarine: 20 evrov – nezaposleni; 30 evrov – upokojeni člani; 50 evrov – mesečni neto dohodek do 1500 evrov; 70 evrov – mesečni dohodek nad 1500 evrov Članstvo je za dodiplomske in podiplomske študente in študentke brezplačno.