Editorial board

Main co-editors:

 • Tanja Oblak Črnič (University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences) in Natalija Majsova (University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences)

Editorial board:

 • Milica Antić Gaber (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Hajdeja Iglič (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Marko Lovec (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Marina Lukšič-Hacin (Znanstevno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts)
 • Mateja Sedmak (Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Science and Research Centre Koper)
 • Ksenija Šabec (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Iztok Šori (Mirovni inštitut / Peace Institute)
 • Veronika Tašner (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Andreja Trdina (Univeza v Mariboru / University of Maribor)

International editorial board:

 • Maria Teresa Consoli (Univerza v Catanii / University of Catania)
 • Jasmina Petrović (Univerza v Nišu / University of Niš)
 • Caroline Roth-Ebner (Univerza v Celovcu / University of Klagenfurt)
 • Boris Ružić (Univerza na Reki / University of Rijeka)
 • Julija Sardelić Winikoff (Univerza Victoria, Wellington / Victoria University, Wellington)
 • Irina Souch (Univerza v Amsterdamu / University of Amsterdam)
 • Marta Soler-Gallart (Univerza v Barceloni / University of Barcelona)
 • Anđelina Svirčić Gotovac (Inštitut za družbene raziskave v Zagrebu / Institute for Social Research in Zagreb)
 • Liza Tsaliki (Univerza v Atenah / University of Athens)

Editorial council

 • Nina Bandelj (Univerza Kalifornije / University of California)
 • Chiara Bertone (Univerza vzhodnega Piemonta / University of East Piemont)
 • Marjan Hočevar (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Jana Javornik (Univerza v Leedsu / University of Leeds)
 • Matic Kavčič (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Tina Kogovšek (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Roman Kuhar (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Miran Lavrič (Univeza v Mariboru / University of Maribor)
 • Blaž Lenarčič (Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Science and Research Centre Koper)
 • Vesna Leskošek (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Sabina Mihelj (Univerza v Loughborough / Loughborough University)
 • Brina Malnar (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Katarina Prpić (Inštitut za družbene raziskave v Zagrebu / Institute for Social Research in Zagreb)
 • Sabrina P. Ramet (Norveška univerza za znanost in tehnologijo / Norweigan University of Science and Technology)
 • Ana Tominc (Univerza kraljice Margarete v Edinburgu / Queen Margaret University Edinburgh)
 • Alenka Švab (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Boris Vezjak (Univeza v Mariboru / University of Maribor)
 • Anja Zalta (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana)
 • Judit Takacs (Madžarska akademija znanosti / Hungarian Academy of Sciences)
 • David Paternotte (Svobodna univerza v Bruslju / Free University of Brussels – ULB)

Technical Editor:

Reviews Editor:

Linguistic counselling:

 • Nataša Hribar
 • Tina Verovnik
 • Murray Bales

Spletni urednik / Web editor:

 • Igor Jurekovič

Bibliographic classification of articles:

 • Janez Jug

Design:

 • Tina Cotič

Text design and Typeset:

 • Polona Mesec – Kurdija

Print:

 • Birografika BORI, Ljubljana

Naklada / Number of copies printed:

 • 320

Contact:

Revija Družboslovne razprave / Social Science Forum Journal
Tanja Oblak Črnič and Natalija Majsova (editors)
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
SI – 1000 Ljubljana
Slovenia

 

Please read also: Publication ethics and publication malpractice statement