Častno članstvo

 • red. prof. dr. Barbič Ana,
 • red. prof. dr. Sergej Flere,
 • Matjaž Hanžek,
 • zasl. prof. dr. Maca Jogan,
 • zasl. prof. dr. Kerševan Marko,
 • red. prof. dr. Peter Klinar,
 • prof. em. Thomas Luckmann (Tomaž Luckmann),
 • akad. Zdravko Mlinar,
 • zasl. prof. dr. Roter Zdenko,
 • akad. prof. dr. Rus Veljko,
 • red. prof. dr. Niko Toš,
 • red. prof. dr. Katja Boh,
 • prof. dr. Stane Saksida,
 • prof. dr. Zinka Kolarič,
 • red. prof. dr. Mirjana Ule,
 • zasl. prof. ddr. Rudi Rizman,
 • zasl. prof. dr. Tanja Rener,
 • zasl. prof. dr. Andrej Kirn.
 • red. prof. dr. Srna Mandić
 • red. prof. dr. Ivan Bernik.
 • Predsedstvo SSD

  Slovensko sociološko društvo v prvi vrsti podeljuje naziv častni_a član_ica SSD, o katerem na predlog predsedstva odloča zbor članov in članic. Naziv se podeli kot priznanje za celokupno dejavnost posameznika ali posameznice na različnih področjih in v smislu priznanja za življenjsko delo, v skladu z obstoječo določbo v Statutu SSD.

  V želji po večji prepoznavnosti sociologije v širši javnosti ter po oblikovanju trdne profesionalne identite od leta 2015 podeljujemo tudi druge nagrade in priznanja:

  • Priznanje za znanstveno delo – najboljšo knjigo in/ali najboljši članek – na področju sociologije v zadnjih treh letih.
  • Priznanje za strokovno delo na področju sociologije in prispevek k uveljavljanju sociologije v širši javnosti. Nagrado podeljujemo uspešnim sociologom in sociologinjam zunaj znanstvene sfere, ki delujejo na področju izobraževanja, gospodarstva, politike, kulture itd.
  • Priznanje posamezniku_ci, ki ni sociolog_inja, ali ustanovi za njegovo_no podporo k uveljavljanju sociologije v praksi.
  • Sociološki upi – nagrada za mlade, perspektivne sociologe in sociologinje (znanstveno – npr. odličen doktorat, opaženo in pomembno strokovno delo).
  • Posebna nagrada ­– nagrado podeli vodstvo SSD za različne dosežke sociologov in sociologinj, ki jih oceni kot pomembne za promocijo sociologije v Sloveniji.

  Slednje nagrade in priznanja podeljuje aktualno predsedstva Slovenskega sociološkega društva.

  Predsedstvo SSD

  Priznanje za znanstveno delo

  • dr. Niko Toš – dolgoletno urednikovanje zbirke Vrednote v času

  Priznanje za strokovno delo na področju sociologije

  • Mirovni inštitut (2019)

  Priznanje za uveljavljanje sociologije v praksi

  • Ksenija Horvat (2017)
  • dr. Ali Žerdin (2018)
  • dr. Boris Dular (2018)
  • ustvarjalke in ustvarjalci predstave Ali: Strah ti pojé dušo (2019)
  • Dragica Korade (2019)

  Posebna nagrada SSD

  • akad. Zdravko Mlinar (2017) – za ureditev zbirke Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?

  Sociološki up

  • mag. Klemen Ploštajner (2017)
  • mag. Otto Gerdina (2018)
  • mag. Marike Grubar (2019)