O nas

Slovensko sociološko društvo
Kardeljeva ploščad 5

1000 Ljubljana
Slovenija

Davčna številka: 89825373 (nismo zavezanci za DDV)
Tekoči račun: 0203-1001-1253-168
(NLB d.d. Trg republike 2, 1000 Ljubljana, Slovenija)
Reg. št. pri UE Ljubljana: 1502
Matična številka: 5216222
Dejavnost po SKD (SURS): 91.120 (dejavnost strokovnih združenj)

Splet: http://www.sociolosko-drustvo.si
E-pošta:
tajnistvo@sociolosko-drustvo.si