Odprli smo prijave za sociološko srečanje 2020

DRUŽBENE NEENAKOSTI IN POLITIKA

6. – 7. november 2020

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

na 4. redni seji predsedstva Slovenskega sociološkega društva smo v luči pandemije koronavirusne bolezni covid-19 določili način izvedbe letošnjega sociološkega srečanja z naslovom Družbene neenakosti in politika. Glede na nepredvidljivost zdravstvenih razmer v času srečanja ter v luči obstoječih ukrepov za zajezitev širjenje bolezni covid-19 smo sklenili naslednje:

 1. Izvedba vseh sekcij in neplenarnih okroglih miz bo potekala izključno na daljavo s pomočjo aplikacije Zoom.
 2. Vsi plenarni in društveni dogodki – plenarno predavanje, dve plenarni okrogli mizi, slavnostna podelitev nagrad ter zbor članov in članic – bodo potekali hibridno. To pomeni, da bodo sodelujoči na omenjenih dogodkih lahko v živo nagovorili publiko, katere število bo omejeno v skladu z obstoječimi ukrepi, sočasno pa bodo dogodki na voljo tudi za spremljanje na daljavo. V primeru zaostrovanja ukrepov bomo morali izpustiti publiko, v najslabšem primeru pa bomo tudi vse plenarne dogodke v celoti prestavili v digitalno sfero.

Predvideno organizacijo srečanja na Bledu smo odpovedali. Tiste dogodke, ki jih bomo uspeli organizirati hibridno, bomo imeli v Ljubljani. O točni lokaciji vas bomo obvestili naknadno.

Glede na novi način izvedbe bo društvo v sodelovanju z vodji sekcij ter moderatorji okroglih miz pripravilo navodila za uporabo aplikacije Zoom.

Zaradi sprememb v načinu izvedbe srečanja, je predsedstvo sprejelo tudi naslednje odločitve:

 • Za vse tiste, ki ne boste aktivno vključeni v izvedbo srečanja (t.j. ne boste imeli predstavitve na srečanju ali objave v zborniku) velja, da kotizacije letos ni. Povezave do različnih sekcij bodo objavljene in ažurno posodobljene na društveni spleti strani: www.sociolosko-drustvo.si, ter poslane na vaš e-mail naslov, ki ga boste navedli ob prijavi. Ob tem bi vse člane in članice prosili, da pred srečanjem ponovno preverijo, ali imajo poravnano članarino. To lahko storijo s sporočilom tajništvu društva na: tajnistvo@sociolosko-drustvo.si
 • Pogoj za objavo prispevka v zborniku IN predstavitev na srečanju je poravnana članarina ali plačana kotizacija za nečlane društva. Višina kotizacije znaša 30 EUR. Poravnati članarino ali plačati kotizacijo so dolžni_e vsi avtorji_ice prispevka ne glede na to, kdo ga predstavlja na samem srečanju.

Letošnja kotizacija vključuje možnost objave in predstavitve prispevka na sociološkem srečanju ter prejetje fizične oblike zbornika. Kotizacijo morajo poravnati le tisti avtorji in avtorice, ki bodo na srečanju predstavljali_e prispevke.

 

Prijava na srečanje

 1. Poslušalci in poslušalke

Četudi bo srečanje v večini potekalo na daljavo, vas prosimo, da se nanj prijavite preko spletnega obrazca. V njem označite, ali želite prejeti tiskano verzijo zbornika prispevkov, ter ali se želite udeležiti plenarnih dogodkov v živo.

Na email naslov, ki ga boste navedli, vam bomo posredovali povezave do sekcij. Prijave zbiramo do nedelje, 18. oktobra 2020.

 1. Avtorji in avtorice

Na srečanje se prijavite preko spletnega obrazca na spletni strani društva. V njem označite, ali želite prejeti tiskano verzijo zbornika prispevkov in ali se želite udeležiti plenarnih dogodkov v živo ter način plačila – s poravnano članarino ali plačano kotizacijo.

Na email naslov, ki ga boste navedli, vam bomo posredovali povezave do sekcij. Prijave zbiramo do nedelje, 18. oktobra 2020.

Članstvo v Slovenskem sociološkem društvu

Vse tiste, ki še niste včlanjeni v Slovensko sociološko društvo, pa bi to želeli storiti še pred srečanjem, izpolnite obrazec za včlanitev na spletni strani društva in plačajte ustrezen znesek višine članarine.

Članstvo v Slovenskem sociološkem društvu vam prinaša:

 • Povezanost s svojo profesionalno skupino, npr. s sociologi/sociologinjami s podobnimi profesionalnimi izkušnjami.
 • Redno obveščanje o aktivnostih društva in njegovih sekcij in možnost sodelovanja v teh aktivnostih.
 • Letno slovensko sociološko srečanje
 • Prejemanje revije Družboslovne razprave

Letna članarina je odvisna od vašega dohodka in znaša:

20 evrov – podiplomski študenti, novi diplomanti (prvo leto) in nezaposleni
30 evrov – upokojeni člani
50 evrov – mesečni neto dohodek do 1500 evrov
70 evrov – mesečni dohodek nad 1500 evrov
*članarina je za dodiplomske študente in študentke brezplačna

Podatki o računu:

 • (IBAN): SI56 0203 1001 1253 168;
 • BIC banke: LJBASI2X.
 • Prejemnik: Slovensko sociološko društvo, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana,
 • Referenca za članarino: SI00 2020-101,
 • Referenca za kotizacijo SI00 2020-200
 • Namen plačila: Članarina 2020 (ali članarina 2020-2022) ALI Srečanje 2020 ter navedite vaš priimek in ime.
 • Koda namena: OTHR.

 

V naprej se vam zahvaljujemo za vaše razumevanje in potrpljenje v luči mnogoterih nepredvidljivosti, s katerimi se soočamo ob letošnji organizaciji srečanja. V predsedstvu si bomo prizadevali, da vsaj del srečanja izvedemo v živo, saj verjamemo, da je namen sociološkega srečanja prav to – druženje kolegov in kolegic. Kljub temu pa si kot prioriteto štejemo zagotoviti varno okolje predstavitev in druženja. Temu primerno bomo morda primorani dele navodil in informacij naknadno spreminjati.

Najava sociološkega srečanja 2020: Družbene neenakosti in politika

DRUŽBENE NEENAKOSTI IN POLITIKA

BLED, 5. – 7. NOVEMBER 2020

Spoštovane članice in člani Slovenskega sociološkega društva,

vodstvo društva – predsednica in člani_ce predsedstva – vsako leto izberemo naslovno temo letnega srečanja, okoli katere se osredotoča delo na sekcijah, okroglih mizah in panelih. Naslovne teme izbiramo tako, da z njimi zajamemo širok spekter vsebinskih interesov in perspektiv naših članov in članic in hkrati ostajamo zvesti tesni povezanosti sociologije z aktualnim družbenim dogajanjem, saj sociologi_nje slovenski prostor bogatimo s kakovostno družboslovno analizo, pomagamo pri identifikaciji in intepretaciji družbenih problemov ter pri iskanju in oblikovanju ustreznih odgovorov nanje.

V jubilejnem letu 2020, ko praznujemo 55. obletnico delovanja društva, smo izbrali temo “Družbene neenakosti in politika”, ki jo bomo dopolnili s plenarno okroglo o vplivu epidemije bolezni Covid-19 na družbeno dinamiko. V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo naš pogled na izbrano temo in vas vabimo, da s svojo prisotnostjo in prispevkom pomagate oblikovati in izvesti letošnje srečanje Slovenskega sociološkega društva.

Družbene neenakosti in politika

Rast ekonomskih neenakosti v dohodkih in bogastvu v zadnjih štirih desetletjih predstavlja enega ključnih razvojnih izzivov zahodnih, post-industrijskih družb. Tematika neenakosti je predmet številnih javnih in akademskih razprav, kjer avtorji_ice povezujejo aktualne pretrese v političnem življenju s spremenjenim režimom neenakosti. Akademska razprava se odvija znotraj širokega interdisciplinarnega okvira, v katerem družboslovne vede, med njimi sociologija, ekonomija in politične vede, razvijajo nove analitične pristope, ki temeljijo na analizi velikih podatkov, in se hkrati vračajo h klasičnemu konceptualnemu aparatu družbenih razredov in kapitala.

Globalizacija, tehnološki razvoj in spremembe na trgu delovne sile so ekonomski dejavniki, ki se najpogosteje navajajo med razlogi za povečevanja neenakosti v razvitih državah. V njih po mnenju nekaterih prihaja do vse bolj izrazite konsolidacije družbenih razkolov, ko se ekonomski položaji sistematično povezujejo z razlikami v dostopu do političnih virov, vrednot in stališč ter življenjskih stilov. S tem so povezana tudi vprašanja intersekcionalnosti, enakosti priložnosti, medgeneracijskega prenosa premoženja in povečevanja percipirane in dejanske socialne distance skozi zapiranje socialnih omrežij in prostorsko segregacijo.  

Kljub izpostavljenosti enotnim ekonomskim procesom so razlike med državami, ko gre za trend rasti neenakosti, velike: države Evropske unije so v primerjavi z Rusijo, Kitajsko, ZDA in Indijo v istem časovnem obdobju zabeležile najmanjši porast neenakosti. Do razlik prihaja tudi med državami znotraj evropskega prostora in še ožje znotraj skupine tranzicijskih držav, kar priča o pomembni vlogi političnih dejavnikov, politik in političnih ideologij, ki usmerjajo in omejujejo ekonomske procese in blažijo njihove posledice. Pomembno se je spremenil pogled na državo blaginje, kar je vodilo v reforme na področju davčnih in socialnih politik ter politik trga dela, ki so šibile pomen države na področju zmanjševanja neenakosti proizvedenih na trgu dela. V ozadju takšne transformacije države blaginje se je vseskozi spreminjal tudi odnos državljanov in državljank do vprašanj, ki sodijo na področje moralne filozofije kot so pravičnost, svoboda, solidarnost, tekmovalnost in meritokracija. Tradicionalna liberalna prepričanja v dohodkovno redistribucijo in davčno pravičnost so nadomestile teorije, ki opravičujejo nižanje davkov in koncentracijo bogastva. Povečevanje vrednosti za delničarje je postalo glavno vodilo korporativnega upravljanja.

Politična moč je zaradi sprememb v družbeni strukturi vse bolj koncentrirana v rokah višjega sloja in se izvaja v njegovo korist, kar je transformiralo politični konflikt in v nekaterih državah sprožilo množične proteste, v drugih pa na oblast pripeljalo “nove” politične elite, ki mobilizirajo volilce ob spretni uporabi digitalnih medijev in na vsebinski platformi o odtujeni politiki. Če privzamemo, da so generacije proizvod specifičnih zgodovinskih pogojev in dogodkov, zaradi katerih te svet vidijo in razlagajo na sebi lasten način, je pričakovati, da so tudi generacijski odzivi na problematiko neenakosti različni, da generacije uporabljajo različne repertoarje politične akcije in zasledujejo različne politične utopistike. Pri tem ne smemo pozabiti, da so politične spremembe, ki smo jim priča, posledice tako dolgotrajnih procesov rasti neenakosti kot tudi izrednih dogodkov in kriz, na primer velike finančne in gospodarske krize v prejšnjem desetletju in aktualneb epidemije bolezni Covid-19. Kako se neenakost odraža na zmožnosti različnih družbenih skupin, da se soočijo z novim zdravstvenim tveganjem, v kolikšni meri  sprejeti ukrepi za zajezitev epidemije diskriminirajo med različnimi skupinami in kako bodo ekonomske posledice epidemije vplivale na ekonomsko neenakost, bodo nedvomno ene osrednjih tem sociološkega raziskovanja v prihodnjih letih. 

Vabljeni govorec na letošnjem srečanju bo prof. Mike Savage z oddelka za sociologijo na London School of Economics. Prof. Savage je avtor večjega števila del s področja neenakosti in direktor Atlantic Fellows Programme, največjega globalnega programa, ki povezuje raziskovalce_ke, oblikovalce_ke politik in aktiviste_ke, ki se pri svojem delu ukvarjajo z vprašanji družbenih neenakosti.

Plenarni govorec sociološkega srečanja 2020

Spoštovane članice, spoštovani člani, verjamemo, da smo v zgornjem predlogu navedli veliko iztočnic za pripravo prispevkov znotraj širšega tematskega področja družbene neenakosti in politike. Želimo si, da bi na letnem srečanju Slovenskega sociološkega društva globalno razpravo uspešno obogatili s spoznanji slovenske sociologije.

Navodila v zvezi s prijavo prispevkov in okroglih miz na sociološko srečanje 2020 so dostopna tukaj.

Hajdeja Iglič

Predsednica Slovenskega sociološkega društva

Zapisnik okrogle mize Družboslovje in humanistika na Univerzi v Ljubljani

V celoti objavljamo zapisnik okrogle mize “Družboslovje in humanistika na Univerzi v Ljubljani“, ki jo je Slovensko sociološko društvo organiziralo v sklopu letnega srečanja na Bledu.

Na okrogli mizi, ki jo je moderirala tedanja predsednica društva red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, so sodeloveli_e:

 • red. prof. Tomaž Gubenšek, dekan AGRFT,
 • red. prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor Univerze v Ljubljani,
 • Ana Kučan, krajinska arhitektka,
 • red. prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani,
 • dr. Ana Plemenitaš.

SSD – Zapisnik Plenarne okrogla mize ob 100. obletnice UL

 

Znanost in družbe prihodnosti na letnem srečanju Slovenskega sociološkega društva

Med 18. in 19. oktobrom je na Bledu potekalo letno srečanje Slovenskega sociološkega društva pod naslovom “Znanost in družbe prihodnosti”. Osrednji predavatelj srečanja je bil ameriški sociolog in filozof prof. Steve Fuller z Univerze v Warwicku iz Združenega kraljestva. Govoril je o vlogi in nalogi sociologije v 21. stoletju. 

Letošnja novost je bila organizacija pred-dogodka srečanja – 17. oktobra je na Bledu potekala regionalna konferenca pod okriljem Mednarodnega sociološkega združenja, na kateri je SSD gostilo sociologe in sociologinje iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije in spodbudilo dogovor za tesnejše znanstveno sodelovanje in sodelovanje socioloških društev regije.

V počastitev 100. obletnice Univerze v Ljubljani je na srečanju organizirana okrogla miza o položaju družboslovja in humanistike na UL, na kateri so sodelovali rektor UL, prof. dr. Igor Papič, prorektor Ul, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Ana Plemenitaš predsednica Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študija Biomedicina prof. Tomaž Gubenšek, , dekan AGRFT in prof. dr. Ana Kučan iz Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta UL.

Letos je častni član Slovenskega sociološkega društva postal prof. dr. Ivan Bernik zaradi njegovega uspešnega in vidnega znanstvenega in pedagoškega dela na področju sociologije. Za dolgoletno uredništvo zbirke Vrednote v prehodu je priznanje prejel prof. dr. Niko Toš. Za uspešno delovanje in promocijo sociologije je  priznanje za znanstveno delo dobil Mirovni inštitut.

Društvo je posthumno podelilo priznanje za strokovno delo na področju sociologije Dragici Korade za podporo k uveljavljanju sociologije v praksi in prispevek k vidnosti sociologije v slovenskem javnem prostoru.

Ustvarjalkam in ustvarjalcem SNG Drama smo podelili priznanje za promocijo pomembnih socioloških tem v širši javnosti, in sicer za gledališko predstavo “Ali: Strah ti poje dušo” Rainerja Wernerja Fassbinderja.

Letošnja prejemnica priznanja Sociološki up – za v dosedanjem delu izkazan sociološki potencial – pa je postala Marike Grubar. Na dogodku so se v društvu zahvalili dolgoletni sodelavki društva Ivani Kecman za delo in podporo delovanju Slovenskega sociološkega društva.

Na letošnjem srečanju je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo SSD – nova predsednica društva je postala prof. dr. Hajdeja Iglič.

       

 

Organizacijo dogodka so podprli:

Odprli smo prijave na Sociološko srečanje 2019!

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

letošnje sociološko srečanje z naslovom Znanost in družbe prihodnosti, ki ga organizira Slovensko sociološko društvo, bo potekalo med 18. in 19. oktobrom 2019 na Bledu. Sporočamo vam, da so prijave na srečanje sedaj odprte.

Višina kotizacije znaša za:

 • članice in člane SSD – 60 EUR,
 • udeleženke in udeležence srečanja, ki niso včlanjeni v SSD – 80 EUR,
 • študentke in študente – 20 EUR (za članice in člane študentskih socioloških društev SocioKlub (FDV UL) in Sociopatija (FF UL) znaša kotizacija le 10 EUR; informacije v zvezi z nastanitvijo študentov in študentk še sledijo),
 • upokojenke in upokojence – 20 EUR,
 • udeleženke in udeleženci srečanja, ki so nezaposleni, so oproščeni plačila kotizacije.

Kotizacija vključuje gradivo za posvet (v elektronski in tiskani obliki), osvežilne pijače ter prigrizke v času posveta ter slavnostno večerjo v petek, 18. oktobra.

Za članice in člane društva ter udeleženke in udeležence srečanja, smo v Hotelu Bled Rose, 4*, uredili znižane cene namestitev. Cena namestitve na noč vključuje zajtrk, brezplačno uporabo fitnesa in bazena ter 20 odstotni popust na savne.

Vrsta sobe Noč po osebi Samo ena oseba (single use)
Dvoposteljna soba 59 EUR 93 EUR
Dvoposteljna soba ob jezeru 67 EUR 106 EUR

V ceno ni všteta turistična taksa, ki znaša 3,13€ na osebo na dan. Namestitev lahko rezervirate preko e-poštnega naslova hotel@bledrose.com. Ob rezervaciji namestitve morate osebju preko e-pošte posredovati prijavni obrazec, ki ga izpolnite in pošljite na zgornji e-naslov. Obrazec je v PDF obliki – izpolnite ga tako, da ob odprtem dokumentu v programu Adobe zgoraj levo izberete »Orodja > Izpolni in podpiši« oziroma v angleškem jeziku »Tools > Fill & Sign«. V kolikor imate kakršnekoli težave z obrazcev, pišite na naslov tajništva SSD: tajnistvo@sociolosko-drustvo.si

Rezervacijo sobe za dve osebi opravi zgolj ena oseba. V prijavnem obrazcu navedeti imeni obeh oseb. Sobe imamo rezervirane do 25. septembra, zato s rezervacijami pohitite. Po 25. septembru se tudi še lahko prijavite, a takrat bodo sobe na voljo tudi zunanjim gostom in gostjam.

 

Na srečanje se prijavite preko spletnega obrazca na spletni strani društva. Prijave zbiramo do petka, 11. oktobra 2019.

 

Vse tiste, ki še niste včlanjeni v Slovensko sociološko društvo, pa bi to želeli storiti še pred srečanjem, lahko to storite z izpolnitvijo obrazca za včlanitev na spletni strani društva in plačilom ustreznega zneska višine članarine.

Vsi tisti, ki ste že včlanjeni v društvo, a še niste poravnali članarine za leto 2019, prosimo, da ustrezen znesek višine članarine poravnate na TRR račun društva, kot je navedeno v dodatnih informacijah na koncu tega dopisa.

V kolikor bi želeli preveriti, ali imate plačano članarino za leto 2019, nam lahko pišete na elektronski naslov tajništva društva.

 

Prilagamo tudi PROGRAM srečanja in vse navedene informacije v vabilu.

 

Prijazen pozdrav,

dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela,

predsednica SSD