You are currently viewing Prijavite prispevke na sociološko srečanje 2023

Prijavite prispevke na sociološko srečanje 2023

Letošnje sociološko srečanje, ki ga organizira Slovensko sociološko društvo, bo potekalo od 19. do 21. oktobra 2023 na Fakulteti za humanistične študije v Kopru.

Vljudno vas vabimo, da se srečanja udeležite in na njem sodelujete s prispevkom, ki bo osrednjo temo srečanja obravnaval v okviru ene od sekcij ali predlagate tematsko okroglo mizo. Na srečanju lahko sodelujete tudi s prispevki, ki niso neposredno povezani s temo letošnjega srečanja.

Na sociološko srečanje se prijavite tako, da do 31. maja 2023 pošljete povzetek vašega prispevka ali okrogle mize (vključno s seznamom sodelujočih na okrogli mizi) vodji sekcije in tajniku SSD. Za letošnje sociološko srečanje bomo pripravili tiskano verzijo knjižice s povzetki. Ohranjamo tudi možnost recenzirane objave prispevka v spletnem zborniku, vendar ta ni predpogoj za sodelovanje na srečanju. Spletni zbornik bo izšel po zaključenem sociološkem srečanju. Prispevke tistih, ki se boste odločili za objavo, bo recenziral Znanstveni svet srečanja, ki ga sestavljajo vodje sekcij in predstavniki_ce predsedstva SSD.

Ker izdaja knjižice s povzetki in spletnega zbornika znanstvenih prispevkov zahteva svoj čas, vas lepo prosimo, da se pri oddaji prispevka držite spodnje časovnice. Hkrati vas prosimo, da ob oddaji povzetka v elektronsko pošto pripište, ali boste pripravili tudi prispevek za spletni zbornik ali ne.

Časovnica za tiste, ki boste oddali le povzetek vašega prispevka za objavo v knjižici povzetkov ali organizirali okroglo mizo:

 

sreda, 31. maj Oddaja povzetka prispevka (do 1000 znakov s presledki), ki ga pošljete vodji sekcije (https://www.sociolosko-drustvo.si/sekcije/) IN tajniku SSD (tajnistvo@sociolosko-drustvo.si), s pripisom, na katero sekcijo se prijavljate.

Oddaja predloga okrogle mize na elektronski naslov tajnika SSD (tajnistvo@sociolosko-drustvo.si). Predlog naj obsega kratek opis (do 1000 znakov s presledki) in okviren nabor govorcev_k.

petek, 16. junij Avtorice in avtorji bodo obveščeni o sprejemu prispevka in potrditvi okrogle mize.
ponedeljek, 24. julij Organizatorji okroglih miz do tega datuma pošljejo končni nabor govork in govorcev na okrogli mizi in morebitne spremembe opisa okrogle mize

 

Časovnica za tiste, ki se boste odločili za objavo svojega prispevka v spletnem zborniku:

 

sreda, 31. maj Oddaja povzetka prispevka (do 1000 znakov s presledki), ki ga pošljete vodji sekcije (https://www.sociolosko-drustvo.si/sekcije/) IN tajniku SSD (tajnistvo@sociolosko-drustvo.si), s pripisom, na katero sekcijo se prijavljate.

Oddaja predloga okrogle mize na elektronski naslov tajnika SSD (tajnistvo@sociolosko-drustvo.si). Predlog naj obsega kratek opis (do 1000 znakov s presledki) in okviren nabor govorcev_k.

petek, 16. junij Avtorice in avtorji bodo obveščeni o sprejemu prispevka in potrditvi okrogle mize.
ponedeljek, 24. julij Izbrani_e avtorji in avtorice morajo besedilo za objavo v spletnem zborniku v obsegu do največ 10.000 znakov s presledki (brez literature in povzetka),  skupaj z 10–vrstičnim povzetkom in petimi ključnimi besedami poslati na elektronski naslov: tajnistvo@sociolosko-drustvo.si. Pri pisanju upoštevajte navodila za citiranje, ki jih uporabljalo Družboslovne razprave. Skupaj z besedilom oddajte tudi do 10 vrstic osebne strokovne predstavitve. V elektronsko sporočilo pripišite, v katero sekcijo sodi vaš prispevek.
četrtek, 31. avgust Avtorice in avtorji bodo prejeli_e recenzirana besedila in predloge za popravke/dopolnitve.
petek, 22. september Oddaja končne verzije besedila.