You are currently viewing Poziv za priznanja Slovenskega sociološkega društva 2023

Poziv za priznanja Slovenskega sociološkega društva 2023

Spoštovani člani, spoštovane članice,
objavljamo letošnji razpis za priznanja in nagrade Slovenskega sociološkega društva. Vljudno vas vabimo, da predlagate kandidate_ke za prejem naslednjih nagrad:
  • Priznanje častni_a član_ica SSD, ki se podeli posamezniku_ici za celokupno dejavnost na različnih področjih in v smislu priznanja za življenjsko delo. V skladu z določbo 10. člena Statutu SSD društvo izda ob tem posebno listino.
  • Priznanje za znanstveno delo – najboljšo knjigo in/ali najboljši članek – na področju sociologije v zadnjih treh letih.
  • Priznanje za strokovno delo na področju sociologije in prispevek k uveljavljanju sociologije v širši javnosti. Nagrado podeljujemo uspešnim sociologom in sociologinjam zunaj znanstvene sfere, ki delujejo na področju izobraževanja, gospodarstva, politike, kulture itd.
  • Priznanje posamezniku_ci, ki ni sociolog_inja, ali ustanovi za njegovo_no podporo k uveljavljanju sociologije v praksi.
  • Sociološki upi – nagrada za mlade, perspektivne sociologe in sociologinje (znanstveno – npr. odličen doktorat, opaženo in pomembno strokovno delo).
  • Posebna nagrada ­– nagrado podeli vodstvo SSD za različne dosežke sociologov in sociologinj, ki jih oceni kot pomembne za promocijo sociologije v Sloveniji.
Predlogi za podelitev priznanj morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu_ki in vsebinsko utemeljitev predloga. Predlogi morajo vsebovati tudi ime in priimek oz. naziv predlagatelja_ice ter njegove_njene kontaktne podatke (poštni naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka). Anonimnih predlogov SSD ne bo obravnavalo. Kandidate in kandidatke za podelitev priznanj lahko predlagajo članice in člani SSD.

Vaše predloge sprejemamo do nedelje, 3. septembra 2023, na e-naslov Tajništva SSD tajnistvo@sociolosko-drustvo.si, zadeva elektronskega sporočila naj vsebuje frazo »Priznanja SSD«.

 

Komentirajte prispevek