Prva terminološka delavnica na temo razumevanja in uporabe pojma “diskriminacija”

Na srečanju terminološke sekcije v Piranu (19. oktober 2018) je bil, na pobudo vodje urada Zagovornika načela enakosti (univ. dipl. sociologa, Mihe Lobnika), sprejet sklep o izvedbi razprave o pojmu »diskriminacija«.

Sklep je bil uresničen v obliki prve terminološke delavnice, ki je potekala pod naslovom Razumevanje in uporaba pojma »diskriminacija« v prostorih Zagovornika načela enakosti (Železna cesta 16, Ljubljana), v torek, 19. 3. 2019, od 18.00 do 19.40.

Po uvodnem pozdravu predsednice sekcije (M. Jogan) je predstojnik urada Zagovornika enakosti (Miha Lobnik) predstavil ključne značilnosti in pristojnosti vloge zagovornika, pri čemer se je oprl zlasti na Zakon o varstvu pred diskriminacijo (UL RS, 9. 5. 2016), ki določa in zamejuje dejavnost zagovorništva. Navzoče je seznanil tudi z obrazcem za prijavljanje domnevno diskriminacijskih praks (»Predlog za obravnavo diskriminacije«) in z zloženko za ozaveščanje širše javnosti (Ste diskriminirani? Pokličite nas na 080 8180).

V nadaljevanju je M. Jogan predstavila nekaj socioloških opredelitev diskriminacije in slovenski ustreznici po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (zapostavljanje, priznavanje manjših pravic). V razpravi, v kateri so poleg uvodničarja_ke sodelovali_e sodelujoči zagovornika (Neža Kogovšek Šalamon, Samo Novak, Nika Kovač), predstavnica MDDSZEM (Jasna Jeram)  in pripadniki_ce SSD (Rok Smrdelj, Jelena Aleksić), so bili posebej izpostavljeni nekateri vidiki, kot so: potreba po natančnem poznavanju meja diskriminatornih praks, kar omogoča izključevanje različnih drugih oblik neenake obravnave posameznih oseb ali skupin; vloga tradicionalnih kulturnih vzorcev, ki prispevajo k ohranjanju (ne vedno namernih) diskriminatornih odnosov in/ali delovanj; v sporočanju o praktičnem odločanju glede vsebnosti ali odsotnosti diskriminacije je priporočljiva uporaba pojmov, ki niso (po sebi) tako obremenjeni z negativnim (so)pomenom, kot je »diskriminacija«, npr. pozitivni ukrepi; v presoji o vsebnosti diskriminacije pri posameznih primerih je potrebno upoštevati hkratno učinkovanje različnih dejavnikov (diskriminatornih bremen, uteži) in to upoštevati tudi pri raziskovanju (z uporabo presečiščnega, intersekcijskega pristopa);  očitna je potreba po ozaveščanju najširše javnosti (preko izobraževanja, medijske dejavnosti, civilno-družbenih mrež, itd.), zlasti pa ključnih odločevalcev_k (na vseh ravneh) o politikah, ki usmerjajo vsakdanje življenje na vseh področjih; h krepitvi prizadevanj za odpravljanje raznolikih neenakih možnosti  sodi tudi sodelovanje različnih (zlasti družboslovnih) strok s pristojnim zagovornikom.  

Za konec: prva terminološka delavnica je nedvomno utrdila prepričanje, da lahko s skupnimi močmi spodbudimo in obogatimo različne vidike kompleksnih prizadevanj za zmanjševanje diskriminacije in zagotavljanje enakih možnosti za vse.

Maca Jogan,  predsednica Terminološke sekcije SSD

         

Vabilo na srečanje Sekcije sociologija časa v Škofji Loki

Sekcija sociologija časa vabi na srečanje v Škofji Loki, v torek, 29. 5. 2018, od 9.30 ure do 17.00 ure.

VABILO

Dnevni red:
9.15 do 9.30 sprejem ob jutranji kavi ali čaju

9.30 do 10.00 organizacijske zadeve sekcije: vloga in potrditev organizacijskega odbora in
načrt prihodnjih aktivnosti

10.00 do 12.30 strokovni del s temami:
      • retrospektiva in refleksija v sociološkem delovanju
      • implikacije dolgoživosti
      • teorija in praksa družbenega planiranja skozi čas
      • identiteta sociologije in sociologov_inj

12.30 do 14.00 kosilo (cena dnevnega kosila je 10 do 12 eur)

14.00 do cca 17.00 sprehod skozi družbeni prostor in čas Škofje Loke:
Starološki grad, Park čutil, Kapucinska knjižnica, Ziherlova hiša, Kapucinski most,
»Plac« (Homanova hiša, Stara šola, Marijino znamenje, Stari rotovž, Žigonova
hiša, Martinova hiša, igrišče Zamorc), Loški grad, »Lontrg«

cca 17.00 nasvidenje izpred Kašče

Predviden je tudi razgovor z županom, ki nam bo predstavil primere dobrih praks in načrte za odpravo »črnih točk« v mestu ter njegove poglede in aktivnosti v zvezi z dolgoživostjo.

Vljudno ste naprošeni, da svojo udeležbo potrdite do srede, 23.5.2018, na aleksandra.hoivik@gmail.com ali 040 52 77 66.

Veselimo se srečanja, razmišljanja in druženja z vami.

Zemljevid s točkami ogleda_Škofja Loka

*Zbirno mesto, strokovni del srečanja in kosilo: gostilna PR’ STARMAN, Stara Loka 22 (zemljevid št. 3, ki označuje pot od parkirišča v vojašnici do gostilne Pr’ Starman).

*Parkirišča: priporočljivo je brezplačno parkirišče v bivši vojašnici (zemljevid št. 1), ki je oddaljeno 5 minut hoje od gostilne Pr’ Starman, kjer je za gostilno tudi nekaj parkirnih mest. Druga parkirišča, ki so plačljiva, so razvidna z zemljevida s točkami ogleda (zemljevid št. 2).

 

 
 

Izjava za javnost Sekcije za spol in družbo

Kaj nam bosta kultura in civilizacija, če bodo moški izumrli?

V torek, 16. aprila 2013, nam je javna TV Slovenija v osrednjem večernem terminu postregla z dokumentarcem Med spoloma, ki naj bi odkrival medicinske, antropološke, psihološke, biološke in teološke „resnice“ o večnih naravnih razlikah med moškimi in ženskami.

Gre za pogumno delo, ki se je feminističnim tezam o enakosti in družbeni konstrukciji spolov zoperstavilo s sila preprosto, a nadvse globokoumno ugotovitvijo: narava že ve, kaj dela. Res, zakaj sploh potrebujemo civilizacijo in kulturo, ko pa je narava tako pametno uredila življenje na modrem planetu s tem, ko je živalski svet razdelila na samce in samice z natančno določenimi vlogami.

Da bi ponovno vzpostavili „naravni red“ in s tem ohranili moškost in moške, pozivamo: dol z znanostjo, teorijo in plastično kirurgijo, dol s psihološkim svetovanjem, dol z umetnostjo, politiko, pesticidi in – dol s televizijo!

Sekcija za spol in družbo