Člani in članice Slovenskega sociološkega društva na konferenci ESA

Med 20. in 23. avgustom 2019 je v Manchestru (UK) potekala 14. konferenca Evropskega sociološkega društva (ESA) na temo Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging. Konferenca je odprla prostor za predstavitve raziskav in teoretizacij o različnih načinih, na katere se sociologija umešča v okvir Evrope in širše. Tema konference je pozivala tudi k novim razmišljanjem o družbenih neenakostih, k izzivanju prevladujočega diskurza ter rekonceptualizaciji nekaterih družbenih fenomenov, s ciljem razumeti, kako sociologija prispeva (tako v teoriji, kot v praksi) k zavedanju in premisleku o „mejah“, „ovirah“ in “pripadnosti”.

Več o konferenci, njenem programu in sodelujočih najdete tukaj.

Konference so se udeležili tudi nekateri člani in članice Slovenskega sociološkega društva, na kateri so predstavljali svoje prispevke.

            

 

Sekcija sociologija časa se je zbrala na zboru članov_ic in prijateljev_ic_sekcije

Dne 13. 6. 2019 so se člani_ce  Sekcije sociologija časa zbrali na letnem zboru, kjer so pregledali aktivnosti prvega leta delovanja.

Članstvo in vodstvo: Na dan 10. 6. 2019 je bilo na seznamu sekcije 59 kolegov in kolegic, ki so bili  preko elektronske pošte obveščani  o dogodkih v okviru Sekcije sociologija časa. Število uradnih članov_ic sekcije, kar pomeni, da morajo biti člani_ce Slovenskega sociološkega društva, je bistveno manjše (26). Za predsednico z enoletnim mandatom je bila ponovno izvoljena Majda Pahor, tajniške posle bo  še naprej opravljala  Aleksandra Hoivik.

Dejavnosti 2018/19: Izvedenih je bilo 7 tematskih srečanj:

  1. IZZIVI DRUŽBENEGA ČASA
  2. SOCIOLOGI_NJE IN NJIHOVA IDENTITETA V SODOBNI (SLOVENSKI IN ŠIRŠI) DRUŽBI
  3. DOLGOŽIVOST V SLOVENIJI
  4. REHABILITACIJA DRUŽBENEGA PLANIRANJA
  5. RETROSPEKTIVA SOCIOLOŠKEGA RAZISKOVANJA IN NJEGOVIH UČINKOV. SLOVENIJA V JUGOSLAVIJI IN DANES
  6. O (NE) POVEZOVANJU RAZNOVRSTNOSTI V ZNANOSTI IN DRUŽBI. OD INDIVIDUALNIH ZAPISOV K PREPOZNAVANJU TEMELJNIH VPRAŠANJ SOCIOLOGIJE KOT ZNANOSTI IN STROKE
  7. KRIZA ETIKE PROFESIONALIZMA V ZDRAVSTVU: SOCIOLOŠKA REFLEKSIJA

Sekcija je tudi sodelovala na sociološkem srečanju v Piranu oktobra 2018 z okroglo mizo na temo Red ali/in spontanost v družbi in družboslovju: vidik preteklosti in prihodnosti.

Delo sekcije je bilo ocenjeno kot uspešno, izboljšati pa bo potrebno prisotnost v medijih.

Na  osnovi pozitivne ocene delovanja v dosedanjem obdobju bo sekcija nadaljevala s strokovnimi in družabnimi aktivnostmi. V razpravi se je oblikoval okvirni zbir tem srečanj za  prihodnje »delovno» leto. Sekcija bo aktivno sodelovala tudi na prihodnjih socioloških dnevih na Bledu.

 

 

 

 

 

 

Vabilo na predstavitev knjige Sociološke osti od božiča do velike noči

Spoštovani kolegi, spoštovane kolegice,

vljudno vas vabimo na pogovor o knjigi Sociološke osti od božiča do velike noči avtorja dr. Marjana Smrketa. Pogovor bo v sredo, 10. aprila 2019, ob 16. uri v Trubarjevi hiši literature.

O knjigi bodo spregovorili avtor Marjan Smrke, sourednik zbirke OST (Založba FDV) Anton Kramberger in recenzent Samo Uhan.

Monografija ugledenega slovenskega sociologa religije in primerjalnega religiologa Marjana Smrketa z naslovom Sociološke osti od božiča do velike noči (2018) prinaša trideset poljudnoznanstvenih esejev o religiji, cerkvah, svetem, moči in mimikriji iz zadnjega desetletja. Avtor jih je napisal iz lastne nuje po odzivanju na aktualne zunanje dogodke, s težnjo, da določene dogodke ali pojave, povezane z religijo, predstavi še v nekoliko drugačni luči in da s tem zadosti okusu in razumu.

Več si lahko preberete v pripetem vabilu.

 

Vabljene_i!

Vabilo na srečanje Sekcije sociologija časa “O (ne)povezovanju raznovrstnosti v znanosti in družbi”

Spoštovani kolegi in kolegice ter prijatelji in prijateljice Sekcije sociologija časa,

vabimo vas na srečanje Sekcije sociologija časa, ki bo v torek, 26. 3. 2019, s pričetkom  ob 15.00 uri v sejni sobi SAZU, Novi trg 3, Ljubljana. Tema srečanja je “O (ne)povezovanju raznovrstnosti v znanosti in družbi”. Poudarek bo na kritičnih (samo)refleksijah ob zborniku “Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?”. Moderator srečanja bo Zdravko Mlinar. Tukaj je nekaj njegovih  izhodišč za obravnavano tematiko.

Uvodne prispevke pa bodo predstavili Frane Adam, Matjaž Hanžek, Sonja Kump, Stojan Sorčan.

Srečanje bo trajalo predvidoma do 18.00 ure. Zaradi lažje organizacije ste naprošeni, da potrdite svojo (ne) udeležbo na naslov aleksandra.hoivik@gmal.com.

Veseli bomo vašega odziva in sodelovanja.

Prijazen pozdrav.

 

Majda Pahor, predsednica sekcije