You are currently viewing In memoriam Jožica Puhar

In memoriam Jožica Puhar

  • Post category:Novice
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:2 mins read

Sporočamo vam žalostno vest, da je umrla Jožica Puhar, slovenska sociologinja in političarka.

Jožica Puhar, diplomirana pravnica in sociologinja, je svojo kariero začela kot analitik-statistik na Zavodu za zaposlovanje v Kranju. Po diplomi na sociologiji je sodelovala tudi v nekaj raziskavah o migracijah v okviru Inštituta za sociologijo v Ljubljani. Kasneje je prevzela pomembne vloge v državni upravi. Med 1990 in 1993 je bila ministrica za delo v prvi in drugi vladi Republike Slovenije, v tretji slovenski vladi, med leti 1993 in 1994, pa je bila ministrica za delo, družino in socialne zadeve. Od leta 1994 do 1999 je bila veleposlanica Slovenije v Makedoniji, od leta 2002 do 2006 pa veleposlanica Slovenije v Grčiji.

Bila je ena od avtoric ideje o aktivni politiki zaposlovanja v Sloveniji in s tem je vplivala na slovenski trg dela. S svojimi ukrepi je blažila socialne napetosti v času tranzicije in ekonomskih sprememb, ter bila pionirka v socialnem partnerstvu in sporazumevanju. Borila se je za pravične plače delavcev, uvedla sistem kolektivnih pogodb in prispevala k sprejetju zakona o soupravljanju delavcev. Poleg tega je pomembno vplivala na socialne reforme, izboljšanje invalidske in družinske zakonodaje ter ohranjanje pokojninskega sistema.

Po upokojitvi je Jožica Puhar ostala dejavna v Zvezi društev upokojencev Slovenije, kjer se je ukvarjala z mednarodnim sodelovanjem. Bila je članica različnih društev, med drugim Kluba nekdanjih slovenskih veleposlanikov in Društva slovensko-makedonskega prijateljstva. Njeno delo vključuje tudi sodelovanje na evropski ravni; bila je članica Upravnega Sveta AGE platform Europe v Bruslju.

Vsem svojcem, prijateljicam in prijateljem ter kolegom in kolegicam izrekamo iskreno sožalje.

Komentirajte prispevek