You are currently viewing Stephan Lessenich: Ponovno izumljanje socialnega

Stephan Lessenich: Ponovno izumljanje socialnega

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi:

Stephan Lessenich, Ponovno izumljanje socialnega: Socialna država v prožnem kapitalizmu (Krtina, 2015)

v sredo, 2. marca 2016, ob 18:00, v Trubarjevo hišo literature
(Stritarjeva 7, Ljubljana).

S Srečom Dragošem, Primožem Krašovcem in Martino Trbanc se bo pogovarjal Gorazd Kovačič.

Knjiga je kritika aktivacijske paradigme v politiki socialne države, ki se je uveljavila po padcu Berlinskega zidu. Lessenich zavrača trditev, da neoliberalizem odpravlja socialno državo. Preoblikuje jo, v svoje orodje. Pri tem ne gre toliko za računovodske učinke krčenja javne porabe, temveč za »novo formo podružbljanja subjektivnosti«, za produkcijo subjekta, ki mora biti nenehno proaktiven v iskanju in vključevanju v produktivno delo. Prožni subjekt je dopolnilo prožnega trga delovne sile. Poslanstvo socialne države nista več pomoč in osvobajanje od tržnih odvisnosti, temveč spodbujanje in usposabljanje za to, da sami poskrbimo zase. Knjiga se teoretsko opira na Foucaultovo delo, njen slog je polemičen in mestoma piker.
Vabljeni!