Posvet o enakosti spolov v družinskem življenju

“Saj mi kar pomaga…”
Posvet o enakosti spolov v družinskem življenju bo v četrtek, 25. oktobra 2012 (9:00 – 13:00) v veliki dvorani na Maistrovi 10, Ljubljana (prostori Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport).

Spoštovana,
Spoštovani,

enakost spolov v družinskem življenju je tesno povezana z enakostjo spolov na trgu dela. Zato bomo na posvetu skušali odgovoriti na nekaj vprašanj: kakšne so te povezave, je Slovenija v družinskem življenju že prestopila mejnike tradicionalnosti, kako dejavni so slovenski očetje, kaj pa očetje drugje, ali naša zakonodaja spodbuja enakost spolov v družinskem življenju, kako jo lahko spodbujajo delodajalci, kaj to pomeni zaposlenim, kako dobro sploh poznamo svoje pravice?

Na posvetu bomo predstavili tudi izsledke najnovejše raziskave o enakosti spolov v partnerskih odnosih in v družinskem življenju in spregovorili o načrtovanih spremembah zakonodaje, ki ureja starševske dopuste.

Posvet bo v četrtek, 25. oktobra 2012 (9:00 – 13:00) v veliki dvorani na Maistrovi 10, Ljubljana (prostori Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport).

Program:

9:00 – 9:15                  Uvodni nagovor

Patricia Čular, državna sekretarka MDDSZ

9:15 – 9:40                 Predstavitev rezultatov raziskave Enakost spolov v zasebnem življenju in partnerskih odnosih

mag. Sonja Robnik, MDDSZ

9:40 – 10:00               Usklajevanje dela in družine

dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Fakulteta za družbene vede

10:00 – 10:20             Očetje in starševski dopusti

dr. Nada Stropnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja

10:20 – 10:40             Razprava

10:40 – 11:00             Odmor

11:00 – 13:00             Okrogla miza

Moderira: mag. Maruša Gortnar, MDDSZ

Sodelujejo:

–       dr. Zalka Drglin, Združenje Naravni začetki

–       dr. Tjaša Žakelj, Znanstveno-raziskovalno središče, UP

–       Ružica Boškič, Inštitut za socialno varstvo

–       Urška Trtnik, MDDSZ

–       Dejan Turk, predsednik uprave Si.mobil

–       Tomo Novak, aktivirani očka

–       Edo Grabrijan, aktivirani očka

Prijave so obvezne, neprijavljenim, žal, ne bomo mogli zagotoviti udeležbe. Prijave sprejemamo do 22.10.2012 oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijavite se lahko na priloženi prijavnici, ki jo pošljite na e-naslov branimira.sever@gov.si, po faksu številka 01 369 7667, ali preko e-pošte oziroma  e-sporočila, v katerem zapišite vse podatke, zahtevane na prijavnici.

Vljudno vabljeni!

Prijava