You are currently viewing Najava knjige: Sociologija na Slovenskem

Najava knjige: Sociologija na Slovenskem

Objavljamo prvo najavo knjige SOCIOLOGIJA NA SLOVENSKEM: Problemi, dosežki in izzivi. Gre za zapise ob 50-letnici Slovenskega sociološkega društva, ki jih je uredil Zdravko Mlinar. Več v priponki.

Priponka – slovensko

Priponka – angleško