You are currently viewing Zbornik Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?

Zbornik Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:1 mins read

Knjiga, ki jo je ob 50-letnici Slovenskega sociološkega društva zasnoval in uredil akademik Zdravko Mlinar, je s podporo SAZU izšla leta 2016 pri Založbi FDV v zbirki OST. Predstavlja prvo celostno knjižno predstavitev (631 str.) akademskih prispevkov in osebnih pričevanj o spoznanjih in delovanjih sociologinj in sociologov v Sloveniji. 121 avtoric in avtorjev retrospektivno predstavlja dosežke in omejitve v svojem delovanju in tako skupno podaja pestro samopodobo sociologije v preteklem polstoletju. Gre za prvo od treh zasnovanih knjig pod skupnim nadnaslovom Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem.

Zbornik je za člane/-ice Slovenskega sociološkega društva v celoti dostopen tukaj.