You are currently viewing Vabilo na pogovor o knjigi: Basil Bernstein, Razred, kodi in nadzor

Vabilo na pogovor o knjigi: Basil Bernstein, Razred, kodi in nadzor

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi:

Basil Bernstein,
Razred, kodi in nadzor

O knjigi se bosta pogovarjala Slavko Gaber in Veronika Tašner, soavtorja spremne študije in prevajalca.

Pogovor bo v sredo, 10. maja 2017 ob 19.30

v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva 7, Ljubljana).

Britanski sociolog in lingvist Basil Bernstein in njegovo delo Razred, kodi in nadzor (Pedagoška fakulteta, 2015) sta pri nas relativno robno tematizirana. Gre za izbor njegovih besedil s področja sociologije edukacije. Čeprav Bernsteina bistveno bolj povezujejo s teorijo jezikovnih kodov, predstavlja pomemben del njegovega »velikega strukturalističnega dela« (Sadovnik 1995) raziskovanje pedagogik in kurikula. Izhajajoč iz teoretske tradicije Marxa, Engelsa, Durkheima in Mannheima se avtor s kritičnim proučevanjem pedagoških praks in kurikula uvršča v linijo sociologov, ki šolo razumejo kot družbeno in politično strukturirano in ne kot vrednotno nevtralno. Ukvarjanje s kurikulom in pedagoškimi praksami sodi v Bernsteinovo poznejše obdobje, v katerem je poskušal tematizirati povezave med makro družbenimi razmerji in mikro edukacijskimi procesi, ki so avtonomno na delu v šoli in so-vzpostavljajo in ohranjajo širša družbena razmerja moči.

Vabljeni!