You are currently viewing Ustanovljena Sekcija sociologija časa

Ustanovljena Sekcija sociologija časa

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:2 mins read

Dne 15.3.2018 so se v prostorih SAZU sestali na svojem prvem srečanju člani novoustanovljen sekcije Slovenskega sociološkega društva, ki se je poimenovala Sociologija časa. Sekcija  je bila izvorno zamišljena kot oblika združevanja upokojenih sociologov in  sociologinj, na sestankih iniciativnega odbora in na prvem srečanju pa se je program dela usmeril širše, v identifikacijo in diseminacijo strokovnih izkušenj starejše generacije sociologinj in sociologov, uporabnih za nadaljnji razvoj slovenske družbe.  Pobudniku  akademiku Zdravku Mlinarju je uspelo privabiti že na prvo srečanje 26 uglednih strokovnjakov  in strokovnjakinj   z  izkušnjami z različnih področij  od znanosti, državne uprave do gospodarstva, ki jih zanima pojav časovnih potekov in dolgoživosti v družbi. Sekcija je odprta tudi za mlajše kolege in kolegice, ki jih tematika zanima, in nekaj teh se je že pridružilo članstvu, ki trenutno šteje 40 družboslovk in družboslovcev. V  naslednjem letu sekcijo vodi dr. Majda Pahor.

V strokovnem smislu bo sekcija  delovala na prispevku k reintegraciji sociologije in njeni samorefleksiji ter splošni družbeni refleksiji, sodelovala pri zgodovinskem pregledu slovenske sociološke in širše družboslovne misli ter se odzivala na problematiko dolgoživosti v njenih različnih dimenzijah. Delovala bo tudi kot podporno omrežje članov in članic s promocijo prispevkov in uspehov  članov sekcije ter krepitvijo profesionalne etike in organizacijo druženj.