You are currently viewing Ubranimo ustavno pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok

Ubranimo ustavno pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:2 mins read

SPOROČILO ZA MEDIJE

Ubranimo ustavno pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok

LJUBLJANA, 13. septembra 2016 – Predsedstvo Slovenskega sociološkega društva odločno podpira peticijo “Recimo NE plačljivi kontracepciji”, ki jo je pripravil Ženski lobi Slovenije.

Možnost brezplačne kontracepcije je eno od osnovnih orodij, ki zagotavlja enakost žensk in moških pri svobodnem odločanju o rojstvu otrok. Plačljivost hormonske kontracepcije bi zmanjšala njeno dostopnost, najverjetneje bi se povečalo število nezaželenih nosečnosti, zmanjšalo število mladoletnih uporabnic kontracepcije in žensk, ki si je iz materialnih razlogov ne bi mogle privoščiti, na dolgi rok pa bi se zagotovo poslabšalo reproduktivno zdravje žensk.

Ne gre pozabiti tudi, da uporaba kontracepcije dokazano zmanjšuje število smrti žensk, povezanih z nosečnostjo, in smrtnost otrok. K zagotavljanju dostopnosti kontracepcije za ženske zato pozivajo države tudi mnoge mednarodne organizacije, na primer Združeni narodi in Svetovna zdravstvena organizacija.

Ukinitev brezplačne hormonske kontracepcije bi morda prinesla kakšne prihranke v zdravstveni blagajni, zagotovo pa bi pomenila korak nazaj, ne le v smislu okrnjenih reproduktivnih pravic žensk kot človekovih pravic, pač pa tudi v smislu zagotavljanja standardov javnega zdravja v Sloveniji.

Ob tem velja spomniti, da je v Sloveniji pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ustavno zagotovljena pravica, ki jo mora aktualna vlada braniti in ubraniti brez izgovorov.

Predsedstvo Slovenskega sociološkega društva zato nasprotuje predlagani uvedbi doplačil za hormonsko kontracepcijo in poziva članice in člane upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da predlog umakne z dnevnega reda ter poišče druge, sprejemljivejše možnosti povečanja sredstev za javno zdravstvo v Sloveniji.

Dr. Milica Antić Gaber,
predsednica SSD