You are currently viewing Tematska številka Družboslovnih razprav

Tematska številka Družboslovnih razprav

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:3 mins read

[ENGLISH BELOW]

Uredništvo Družboslovnih razprav se je odločilo, da bo zimsko (decembrsko) številko Družboslovnih razprav namenilo tematiki epidemije bolezni Covid-19. Čeprav je precej epidemioloških in zdravstvenih vprašanj še vedno neodgovorjenih, se že anticipirajo družbene razsežnosti epidemije, njenega poteka in posledic. Posebej bi želeli spodbuditi pripravo prispevkov, ki bi epidemijo reflektirali v luči ekonomskih in drugih oblik neenakosti (npr. “ageism”, prekarnost zaposlitev, problematika oddaljenega dela ipd.) pa tudi z vidika vloge sistema javnega zdravstva, političnih procesov in ukrepov na nacionalni in nad-nacionalni ravni ter vključevanja ter vloge civilne družbe v prilaganju na nove razmere. Članki se lahko osredotočajo zgolj na Slovenijo ali pa Slovenijo analizirajo v primerjalni perspektivi z vključitvijo drugih okolij.

V kolikor bi želeli pripraviti članek, vas prosimo, da do 15. junija oddate najavo prispevka na največ eni strani, s preliminarnim naslovom. Uredništvo Družboslovnih razprav bo za recenzentski postopek izbralo največ deset člankov, kolikor nam dopušča dinamika izdajanja revije v letošnjem letu. Članek je lahko napisan v slovenskem ali  angleškem jeziku. Članki bodo podvrženi običajnemu recenzentskemu postopku. Revija Družboslovne razprave je indeksirana v bazi SCOPUS.

Predsednica Sociološkega društva, izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

Urednik Družboslovnih razprav, izr. prof. dr. Marjan Hočevar

 


 

Dear colleagues!

The editorial board of the Družboslovne razprave Journal (Social Sciences Discussion Papers) has decided to dedicate the winter (December) issue to the topic of the Covid-19 disease epidemic. Although many epidemiological and health questions are still unanswered, the social dimensions of the epidemic, its course and consequences are already anticipated. We would especially like to encourage the preparation of articles that reflect the epidemic in the light of economic and other forms of inequality (eg. ageism, precarious employment, the questions of remote work, etc.). We also see it important to analyze the role of public health systems in the crises, political processes and measures accepted at the national and trans-national levels and the involvement and role of civil society in adapting to the new situation. Articles can focus solely on Slovenia, or analyze Slovenia in a comparative perspective with reference to other countries or regions.

If you are interested in publishing the article in Družboslovne razprave, please submit a short abstract together with preliminary title by no later than 15 June. The editorial board will select up to ten articles for a review process. The article should be written in Slovene or English. Articles will be subject to the usual review process. The journal Družboslovne razprave is indexed in the SCOPUS database.

President of the Slovensko sociološko društvo (Slovene Sociological Association), assoc. prof. dr. Hajdeja Iglič

Editor of Družboslovne razprave (Social Debates), assoc. prof. dr. Marjan Hočevar