You are currently viewing Sporočilo za javnost: Opravičilo ni dovolj

Sporočilo za javnost: Opravičilo ni dovolj

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:3 mins read

LJUBLJANA, 29. maj 2015 – Ni se zgodilo prvič, da si je kakšen politik dovolil seksistični izpad v javnosti. Zaradi različnih seksističnih izjav je bilo spisanih več peticij, zabeleženi so bili različni protesti in podeljene so bile „bodeče neže“. Vendar pa kljub temu seksizem očitno neovirano cveti še naprej in uživa trdno mesto v širokem ideološkem spektru politične realnosti. To posebej velja za predsednika republike, ki bi moral biti, tudi zaradi neposrednih volitev, zgled in posebej pazljiv pri izražanju v javnem prostoru.
Predsednik države Borut Pahor je pred dnevi s svojim nastopom na maturantski paradi v Ljubljani prekosil vse svoje dosedanje spodrsljaje. Če smo nekateri menili, da je Borut Pahor kot predsedniški kandidat dosegel dno, ko si je v volilni kampanji pri podiranju dreves privoščil komentar na račun lastnega uprizarjanja »pravega dedca« z besedami: »Jebenti … tko dober pa še bab nisem podiral«, smo se očitno zmotili. Da lahko v vlogi »pravega dedca« prekosi samega sebe, je dokazal, ko je v »mladostni razigranosti« spodbujal maturantke z glasnim »Ajde miška mala, gremo!« in »To mi deli, to mi deli«.
Pri tem opozarjamo na dvoje: izjava Boruta Pahorja je simptom širšega problema seksistične družbe, v kateri živimo, in drugič, gre za problem funkcije, v okviru katere so bile izrečene te besede. Tega namreč ni vpil naključen razigran mladostnik, »eden od njih« (pa tudi to je problematično), ampak predsednik države na javni prireditvi. Oseba torej, ki bi morala biti vzor kulture komuniciranja in promocije pomembnih družbenih vrednot, med katere sodi tudi enakost spolov oziroma zavračanje seksizma. Namesto tega smo bili znova priče degradaciji funkcije predsednika republike, s tem pa vseh javnih funkcij in politike nasploh.
S tem, ko si je predsednik republike kot nosilec politične moči privoščil maturantke, bodoče študentke ali zaposlene, in jih nagovoril s seksističnimi izrazi, jih je degradiral na raven spolnega objekta, ki je namenjen izključno moškemu užitku. S tem je prispeval k utrjevanju spolnih stereotipov in predsodkov, kar posledično vpliva tudi na ohranjanje spolnih neenakosti in diskriminacijo žensk na različnih področjih in na različnih ravneh – od politike do spolnega nasilja v zasebni sferi. Odgovoren in zrel predsednik republike bi se moral proti temu boriti in si javno prizadevati prav za nasprotno – za več spolne enakosti, za več spoštovanja in za manj seksizma.
Ne glede na to, da se je predsednik opravičil za izrečene besede in obljubil, da se bo skušal poboljšati, obsojamo tako neodgovorno vedenje predsednika republike in ga pozivamo, da o tem poglobljeno razmisli in se pri tem opre tudi na stroko.

 

Sekcija za spol in družbo Slovenskega sociološkega društva
Zanj: prof. dr. Milica Antić Gaber