You are currently viewing Slovenski kongres o vodah

Slovenski kongres o vodah

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:2 mins read

Spoštovane kolegice in kolegi,
prihodnje leto bo od 19. do 20. aprila v Podčetrtku potekal 2. Slovenski kongres o vodah. Med organizatorji je tudi Slovensko sociološko društvo. Kot je razvidno iz prvega obvestila o kongresu, so trije tematski sklopi močno povezani družbenimi vidiki upravljanja z vodami, participacijo in vlogo voda v družbenem razvoju, kar seveda ni naključje, saj se konflikti v zvezi dostopom in razpoložljivostjo vodnih virov za različne dejavnosti stopnjujejo v globalnem merilu.
Slovenija sicer ni dežela, ki bi bila podvržena »vodnemu stresu«, kljub temu pa se tako v javnosti in v politiki izostrujejo vprašanja v zvezi s statusom vode kot naravnega javnega dobra v razmerju do komercializacije in vode kot tržne dobrine. Prav tako se zaradi okoljskih in podnebnih sprememb dogajajo spremembe v prerazporeditvah letnih količin padavin in s tem povečana tveganja zaradi poplav ali suš. Odgovori na ta vprašanja niso samo hidrotehnični in tehnološki, ampak predvsem družbeni in upravljavski.

Zato vse, ki imajo kakršnekoli profesionalne ali »civilno družbene« izkušnje z vodnimi vprašanji, vabimo, da se kongresa aktivno udeležijo, seveda pa vabimo tudi tiste, ki jih problematika voda zanima v širšem kontekstu družbenega angažmaja.

Kongres tudi predstavlja priložnost za afirmacijo sociologije kot stroke, ki je sposobna kompetentno naslavljati in odgovarjati na vprašanja o razmerjih med biosocialnimi, naravnimi in družbenimi procesi.

Prilagamo vam »Prvo obvestilo« v zvezi s kongresom in povezavo na spletno stran kongresa, kjer boste našli vse potrebne informacije v zvezi s sodelovanjem na kongresu.

Lep pozdrav,

Predsednica SSD, red. prof. dr. Milica Antić Gaber,
doc. dr. Pavel Gantar (član organizacijskega odbora kongresa)
prvo-obvestilo (priponka)