You are currently viewing Sekcija sociologija časa se je zbrala na zboru članov_ic in prijateljev_ic_sekcije

Sekcija sociologija časa se je zbrala na zboru članov_ic in prijateljev_ic_sekcije

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:2 mins read

Dne 13. 6. 2019 so se člani_ce  Sekcije sociologija časa zbrali na letnem zboru, kjer so pregledali aktivnosti prvega leta delovanja.

Članstvo in vodstvo: Na dan 10. 6. 2019 je bilo na seznamu sekcije 59 kolegov in kolegic, ki so bili  preko elektronske pošte obveščani  o dogodkih v okviru Sekcije sociologija časa. Število uradnih članov_ic sekcije, kar pomeni, da morajo biti člani_ce Slovenskega sociološkega društva, je bistveno manjše (26). Za predsednico z enoletnim mandatom je bila ponovno izvoljena Majda Pahor, tajniške posle bo  še naprej opravljala  Aleksandra Hoivik.

Dejavnosti 2018/19: Izvedenih je bilo 7 tematskih srečanj:

  1. IZZIVI DRUŽBENEGA ČASA
  2. SOCIOLOGI_NJE IN NJIHOVA IDENTITETA V SODOBNI (SLOVENSKI IN ŠIRŠI) DRUŽBI
  3. DOLGOŽIVOST V SLOVENIJI
  4. REHABILITACIJA DRUŽBENEGA PLANIRANJA
  5. RETROSPEKTIVA SOCIOLOŠKEGA RAZISKOVANJA IN NJEGOVIH UČINKOV. SLOVENIJA V JUGOSLAVIJI IN DANES
  6. O (NE) POVEZOVANJU RAZNOVRSTNOSTI V ZNANOSTI IN DRUŽBI. OD INDIVIDUALNIH ZAPISOV K PREPOZNAVANJU TEMELJNIH VPRAŠANJ SOCIOLOGIJE KOT ZNANOSTI IN STROKE
  7. KRIZA ETIKE PROFESIONALIZMA V ZDRAVSTVU: SOCIOLOŠKA REFLEKSIJA

Sekcija je tudi sodelovala na sociološkem srečanju v Piranu oktobra 2018 z okroglo mizo na temo Red ali/in spontanost v družbi in družboslovju: vidik preteklosti in prihodnosti.

Delo sekcije je bilo ocenjeno kot uspešno, izboljšati pa bo potrebno prisotnost v medijih.

Na  osnovi pozitivne ocene delovanja v dosedanjem obdobju bo sekcija nadaljevala s strokovnimi in družabnimi aktivnostmi. V razpravi se je oblikoval okvirni zbir tem srečanj za  prihodnje »delovno» leto. Sekcija bo aktivno sodelovala tudi na prihodnjih socioloških dnevih na Bledu.