You are currently viewing Samo da bo denar in zdravje: življenje starih revnih ljudi

Samo da bo denar in zdravje: življenje starih revnih ljudi

V sredo, 2. novembra, je v Trubarjevi hiši literature potekala okrogla miza Samo da bo denar in zdravje : življenje starih revnih ljudi.

Na okrogli mizi o kakovosti življenja, socialni ranljivosti in izključenosti starih ljudi, ki živijo v domačem okolju so sodelovali Dr. Valentina Hlebec, Mag. Martina Trbanc in Dr. Matic Kavčič, pogovor pa je moderirala Dr. Majda Černič Istenič.

V državah Evropske Unije, kakor tudi v Sloveniji demografski trendi kažejo intenzivno staranje prebivalstva in naraščanje deleža starejših ljudi v populaciji. Prehajamo v t. i. dolgoživo družbo, kar ima posledice za celotno družbo, vzdržnost sistemov socialne varnosti, odnose med posameznimi skupinami prebivalstva ter kakovost življenja. Projekcije prebivalstva za Slovenijo napovedujejo intenzivno rast starejšega prebivalstva (nad 65 let). Starejši ljudje so zaradi svojih številnih značilnosti ena najbolj ranljivih družbenih skupin.