You are currently viewing Preminil je sociolog prof. dr. Jan Makarovič

Preminil je sociolog prof. dr. Jan Makarovič

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:2 mins read

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrl dr. Jan Makarovič, diplomirani psiholog in filozof ter doktor sociologije, upokojeni profesor Fakultete za družbene vede in član Slovenskega sociološkega društva.

Prof. dr. Jan Makarovič leta 1959 je diplomiral iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot psiholog je bil zaposlen na Zavodu za zaposlovanje v Kranju in nato v Ljubljani. Bil je prvi poklicni svetovalec za akademske poklice v Sloveniji. Razvil je Slovenski sistem odkrivanja in štipendiranja nadarjenih otrok, znan kot Zoisove štipendije, ki se je izvajal od 1986 do 2007 in je bil tudi rezultat empirične raziskave, v kateri je dr. Makarovič prek tisoč učencev spremljal od 1975, ko so zaključili zadnji razred osnovne šole, pa do njihovega poklica. Z raziskavo je 1982 doktoriral iz sociologije pri prof. dr. Zdravku Mlinarju; izsledki so izšli tudi v monografski obliki. Preučeval je kreativnost otrok, poklicno odločanje, osebni razvoj, družbeno neenakost ter realizacijo intelektualnih potencialov kot poseben vidik samoaktualizacije posameznika ter zasnoval izvirno teorijo človekove ustvarjalnosti in razvoja, ki jo je ražiril še na splošnejšo raven. Od leta 1971 do 1999, ko se je upokojil, je na FSPN (kot redni profesor od 1989) oz. pozneje Fakulteti za družbene vede utemeljil predmete sociologija mladine, sociologija ustvarjalnosti in antropologija spolov, nato nadaljeval predavateljsko pot na Fakulteti za uporabne družbene študije Univerze v Novi Gorici. Tudi po upokojitvi je aktivno sodeloval v sodobni sociološki produkciji, nenazadnje tudi s prispevkom Generacijski in družbeni ritmi – nauk leta 1968 na minulem sociološkem srečanju v Piranu.

Prof. dr. Jan Makarovič se je v svojih dvajsetih objavljenih in dveh še ne objavljenih knjižnih delih posvečal predvsem vprašanjem logike družbenega razvoja v kar najširšem prostorskem in časovnem okviru ter s posebnim ozirom na specifične probleme slovenstva. V razpravi Avantura sveta, kot sintezi svojih prizadevanj, je to tematiko še razširil in zajel razvoj sveta kot celote, od Velikega poka naprej.

Velja za enega od pionirjev slovenskega poklicnega usmerjanja, utemeljitelja sociologije mladine ter sociologije in antropologije ustvarjalnosti na Slovenskem. S svojim delom je pustil velik pečat na področju sociologije in psihologije.

 

Družini prof. dr. Jana Makaroviča izrekamo globoko sožalje.