Poziv k razmisleku o ukinitvi Urada za enake možnosti

Sekcija Spol in družba Slovenskega sociološkega društva ob 8. marcu – dnevu žensk – poziva Vlado Republike Slovenije k ponovnemu razmisleku o posledicah ukinitve Urada za enake možnosti.

Skrb za izboljšanje položaja žensk, odpravo diskriminacij, nadzor nad uveljavljanjem zakonodaje s področja enakih možnosti in vzpostavljanje mehanizmov za lajšanje usklajevanja službenih in zasebnih obveznosti so ključne naloge, s katerimi Urad za enake možnosti prispeva k uveljavljanju politike enakih možnosti – tiste politike, ki je tudi danes še kako potrebna. Stopnja enakosti med spoloma namreč ni taka, da bi bili z njo lahko zadovoljni. Ženske so tako na primer še vedno bistveno bolj obremenjene z družinskimi obveznostmi kot moški, dobivajo nižje plačilo za delo kot moški, zastopanost žensk v politiki, posebej v vladi, je še vedno prenizka.

Ob 20 letnici ustanovitve urada, ki je v vsem tem obdobju odigral tudi vlogo javnega ozaveščevalca o pomenu uveljavljanja pravic žensk na vseh področjih, se zato zdi njegovo ukinjanje še posebej neprimerno. Vlado Republike Slovenije zato pozivamo, da ohrani samostojni Urad za enake možnosti (oziroma drugo podobno prepoznavno obliko delovanja) in s tem pokaže svojo občutljivost za uveljavljanje politike enakih možnosti.

Sekcija za spol in družbo
Slovenskega sociološkega društva
Prof.dr. Milica Antić Gaber