You are currently viewing Pogovor o knjigi Zahtevna razmerja

Pogovor o knjigi Zahtevna razmerja

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi

Zahtevna razmerja: spol, strukturne ovire in priložnosti, ur. Milica Antić Gaber (Filozofska fakulteta, 2015)

v sredo, 22. aprila 2015, ob 18h, v Trubarjevo hišo literature (Stritarjeva 7, Ljubljana).

Z avtoricami in avtorji Milico Antić Gaber, Slavkom Gabrom, Živo Humer, Jasno Podreka, Saro Rožman in Veroniko Tašner se bo pogovarjal Roman Kuhar.

Knjiga prinaša premisleke o strukturiranju sodobne slovenske družbe in pomenu spola pri tem. Teoretska izhodišča predstavljajo koncepti polja in kapitalov, moškosti in ženskosti, moške dominacije, tipov racionalnosti, družbe tveganja ipd. (Bourdieu, Connell, Beck, Weber idr.). Ob hkratnem vključevanju bogatega nabora empiričnih podatkov avtorice in avtorji zgradijo kompleksen teoretsko-empirični vpogled v problematiko vstopanja žensk v polje politike. Strukturne spremembe, premike in zamike skušajo razumeti v širšem družbenem, političnem, kulturnem in ekonomskem kontekstu, vključno z aktualno krizo političnega sistema in predstavniške demokracije, ki se kaže v izjemno nizkem ugledu politike kot profesije. Monografija je nastala v času, ki ga zaznamuje obsežno restrukturiranje slovenske družbe, ki prav gotovo ni spolno nevtralno, tako kot niso bile pretekle spremembe, ki jih analizirajo avtorji in avtorice. Pri tem pa ne prinaša le odgovorov na vprašanja strukturnega položaja spolov v preteklosti, ampak ponuja tudi iztočnice za premisleke o učinkih sedanje družbene transformacije na položaj žensk in moških v družbi.

Vljudno vabljene in vabljeni.