You are currently viewing Pogovor o jeziku v visokem šolstvu

Pogovor o jeziku v visokem šolstvu

V Trubarjevi hiši literature je v sredo, 6. maja 2014, potekal pogovor o učnem jeziku na slovenskih univerzah, katerega pobuda je bil izid monografije z naslovom “Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji” (FDV, 2014). Z avtorji Moniko Kalin Golob, Markom Stabejem, Mojco Stritar Kučuk, Gajo Červ in Samom Kropivnikom ter študentko novinarstva Katarino Bulatović in prorektorjem Goranom Turkom se je pogovarjala Nataša Logar, prireditev pa je potekala v organizaciji Slovenskega sociološkega društva.

Gosti pogovora in sogovorniki iz občinstva so potrdili nujnost zakonske ter sistemske ureditve slovenskega visokošolskega poučevanja v slovenščini in angleščini, za katero je možnih več rešitev, izhodiščen zanjo pa je pravzaprav predhoden dogovor o tem, kakšno internacionalizacijo si sploh želimo in kako bo ta prispevala h kakovosti slovenskega visokega šolstva. Prisotni so pogrešali tudi konkretnejšo jezikovnopolitično (in siceršnjo) strategijo UL, trenutna namreč ne prinaša odgovorov na vprašanja, med katerimi so: od kod bodo prišla nujna dodatna finančna sredstva, kako tuje študente čim prej naučiti slovensko (če jih glede na trenutno stanje realno lahko največ pričakujemo iz balkanskih držav ter preostale srednje in jugovzhodne Evrope), kako visokošolske učitelje najprej motivirati (ne prisiliti), nato pa tudi usposobiti za celovito jezikovno zmožnost poučevanja v tujem jeziku ipd.