O odgovornosti in kaznovanju

Študentsko sociološko društvo SocioKlub vabi na okroglo mizo
O odgovornosti in kaznovanju za izbris, kjer bomo s primerjavami med nekaterimi mehanizmi, ki so bili na delu v nacistični Nemčiji in mehanizmi, ki so omogočili izbris prebivalcev Republike Slovenije iz registra stalnih prebivalcev odpirali vprašanja kot si jih je ob procesu Eichmann postavljala Hannah Arendt.

ŠSD SocioKlub 21.5. 2013 ob 19.00 v Klubu K4

Politična filozofinja Hannah Arendt je pred približno dvajset let po drugi svetovni vojni pisala o sojenju Eichmannu. Kot ena izmed redkih, si je upala zastaviti vprašanja, ki jih na procesu niso izpostavili: Kako je prišlo do tega (množičnih pobojev v drugi svetovni vojni)? Zakaj je prišlo do tega? Zakaj Judje?  Kakšno vlogo so imeli preostali narodi? V kakšni meri je bila odgovorna zavezniška stran? Podobna vprašanja bi si morali postaviti danes, dvajset let po izbrisu: Kako in zakaj je prišlo do izbrisa državljanov Republike Slovenije? Zakaj se je na stran izbrisanih pred dvajsetimi leti  postavilo tako malo ljudi? Kakšna je bila vloga političnih strank? V kakšni meri je odgovoren slovenski narod?

Skratka, primer Eichmanna in izbris imata skupnega veliko več, kot bi si želeli in si upali priznati. Napake, storjene v preteklosti ne moremo popraviti, lahko pa z opozarjanjem nanje in debatiranjem o njih prispevamo k temu, da se bodo v prihodnje manj verjetne. Zato pridite in spregovorite s

politologinjo dr. Vlasto Jalušič
sociologom dr. Gorazdom Kovačičem
pravnico dr. Nežo Kogovšek
Šalamon
in filozofom dr. Darijem Zadnikarjem.

Po pogovoru bomo skupaj popili kozarec vina in ob kramljanju počakali na koncert izjemne mlade skupine RondNoir, katere glasbo se da najbolje opisati z »smooth rock blues«. Koncertu bo sledila izbrana muzika, do jutranjih ur.