You are currently viewing O nasilju

O nasilju

  • Post category:Novice
  • Reading time:2 mins read

Slovensko sociološko društvo in Seminar za politično teorijo (Mirovni inštitut) vabita na pogovor o knjigi Hannah Arendt, O nasilju (Krtina, 2013) v sredo, 8. januarja 2014, ob 19:30 v Trubarjevo hišo literature (Stritarjeva 7, Ljubljana).

Z Vlasto Jalušič (prevajalka in avtorica spremne besede), Mirtom Komelom (prevajalec) in Andrejem Pavlišičem se bo pogovarjal Gorazd Kovačič.

Hannah Arendt je knjigo O nasilju napisala v času študentskega gibanja ’68 kot svoj odziv na fascinacijo takratne nove levice z nasiljem. Navduševanje nad nasiljem kot domnevnim sredstvom za delanje zgodovine je bilo presenetljivo vsaj iz dveh razlogov. Prvič, avtorji, na katere so se sklicevali ideologi gibanja (Marx, Fanon, Sorel), so gledali na nastajanje zgodovine in na vlogo nasilja precej drugače kot njihovi površni interpreti. Drugič, avtorica interpretira modno navduševanje nad nasiljem kot neproduktivni odgovor na vprašanje, kako bi se dalo prekiniti potencialno uničujoče zgodovinske procese. V nasprotju s tem bi veljalo vztrajati pri tem, kar so udeleženci gibanja že imeli na dosegu, to je pri moči (so)delovanja. A tega potenciala niso uspeli prepoznati, saj je o njem molčala tudi politična teorija, ki je oblast vedno izpeljevala iz volje, ukazovanja in poslušnosti. Knjiga O nasilju je zlasti knjiga o oblasti (angl. power), ki jo tvori sodelovanje.

Knjiga je bila v času svojega izida prispevek h kritiki ideoloških zablod takratne študentske levice in k rehabilitaciji njenih dragocenih praks in uvidov. Njen današnji prevod je lahko prispevek h kritiki omejenosti tukajšnje levice, ki vse politične probleme in pojme (oblast, država, emancipacija itd.) razume skozi gospostvo. Tudi o tem bo tekel pogovor.

Vabljeni!