You are currently viewing Nova številka Družboslovnih razprav

Nova številka Družboslovnih razprav

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:1 mins read

Izšla je nova številka Družboslovnih razprav, ki je dostopna v tiskani in elektronski obliki na spletni strani Družboslovnih razprav. Hkrati z veseljem sporočamo, da se je revija uvrstila v bazo The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – ERIH PLUS, ki je ena najpomembnejših baz evropskega akademskega prostora. Vabljeni k branju in oddaji prispevkov!