You are currently viewing Moda in kultura oblačenja

Moda in kultura oblačenja

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:2 mins read

Screen Shot 2015-05-25 at 12.05.38Slovensko sociološko društvo in Založba Aristej vabita na pogovor o zborniku Moda in kultura oblačenja,
ur. Maruša Pušnik in Elena Fajt (Aristej, 2014).

v sredo, 3. junija 2015, ob 18:00, v Trubarjevo hišo literature
(Stritarjeva 7, Ljubljana).

V pogovoru z urednicama bodo knjigo predstavili naslednji avtorji in avtorice: Alenka Švab, Breda Luthar, Nina Vodopivec,
Peter Stanković in Žarko Lazarević.

S knjigo Moda in kultura oblačenja, ki je pri Založbi Aristej izšla ob koncu minulega leta, smo v Sloveniji dobili prvo izvirno delo, ki to področje obravnava celovito in interdisciplinarno. Knjiga namreč združuje družboslovno-humanistične analize mode in oblačilne kulture s predstavitvijo tehnološko-produkcijskega in ustvarjalnega vidika.
Avtorice in avtorji modo in oblačilno kulturo obravnavajo na križišču simbolne in materialne kulture, bodisi kot institucionalni sistem ali kot industrijo, bodisi kot prevladujočo modo ali kot alternativne prakse, bodisi kot konformizem ustaljenega ali kot kritiko obstoječega modnega sistema. V posameznih poglavjih se razpirajo zgodbe o odnosih med modo in oblačenjem ter identiteto, telesom, lepoto in estetiko, spolom, razredom, etničnostjo, globalizacijskimi procesi, kulturno proizvodnjo, praksami modnega oblikovanja in umetnostjo, modno, tekstilno in oblačilno industrijo, novimi tehnologijami, mediji in oglaševanjem, popularno kulturo, urbanostjo in prostorom.
Več informacij o knjigi najdete na: http://www.aristej.si/slo/domov.html

Vabljeni!