You are currently viewing Max Weber: Izbrani spisi iz sociologije religije

Max Weber: Izbrani spisi iz sociologije religije

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi:

 

O knjigi se bosta pogovarjala Marko Kerševan in Marjan Smrke.

Pogovor bo v torek, 10. maja 2016 ob 18. uri v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva 7, Ljubljana).

Max Weber je izjemno močno vplival na oblikovanje »znanstvenega duha« v družbenih vedah, posebej v sociologiji. Velja za začetnika sociologije religije. Posebej pomembne so njegove analize in tipologije religij, na podlagi katerih je raziskoval njihove bistvene značilnosti in nanje vezal določene tipe človekovega ravnanja, ekonomske in družbene dejavnosti, vrednote itn. Danes je zlasti treba poudariti njegovo raziskovanje razlag za različen razvoj vzhodnih in zahodnih kultur ter proučevanje razmerja med družbenimi hierarhijami in religioznimi idejami. V svojih delih je Weber težil k znanstvenosti in emancipaciji razlage družbe od raznih magičnih interpretacij sveta (“odčaranje”), pa s tudi od pozitivističnih in historicističnih zastavitev. Slovenski izbor Webrovih spisov iz sociologije religije je izšel pri založbi Studia humanitatis.

Vabljeni!

Naslovnice