You are currently viewing Kultura in razred

Kultura in razred

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o zborniku

Kultura in razred, ur. Breda Luthar (FDV, 2014)

v torek, 31. marca 2015 ob 18:00 v Trubarjevo hišo literature
(Stritarjeva 7, Ljubljana).

Z avtoricami in avtorji Bredo Luthar, Dejanom Jontesom, Tanjo Oblak Črnič, Zdenko Šadl in Andrejo Trdina se bo pogovarjala Milica Antić Gaber.

Čeprav se ni v Sloveniji še nikoli toliko govorilo o bogastvu in revščini, o družbeni izključenosti in tajkunstvu, se ni še nikoli tako malo povedalo o razrednih razlikah. Kako se kažejo kulturne razlike v slovenski družbi? V kakšnem razmerju so z različnimi oblikami družbenega razlikovanja, kot so razred, spol ter etnična ali generacijska pripadnost? Kaj konstituira srednji razred in kaj je značilno za “pomenski sistem” delavskega razreda?

Študija Kultura in razred analizira vlogo kulturnih distinkcij v razredni strukturi slovenske urbane populacije. Izhaja iz stališča, da mora danes vsaka razprava o razredno razdeljeni družbi ob neenaki distribuciji ekonomskega kapitala vključevati tudi neenako distribucijo kulturnega kapitala oz. “simbolnega bogastva”.

Avtorji v osmih empiričnih študijah preučujejo razredno strukturiranost kulturnih praks in kulturnega okusa, vrednot, medijske potrošnje ter izbranih področij vsakdanjega življenja. Pri tem uporabljajo podatke, pridobljene s standardiziranim vprašalnikom na reprezentativnem vzorcu prebivalcev Ljubljane in Maribora.

Vabljeni!