You are currently viewing Jezik v visokem šolstvu

Jezik v visokem šolstvu

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi:

Monika Kalin Golob, Marko Stabej, Mojca Stritar Kučuk, Gaja Červ in Samo Kropivnik,
Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji
(FDV, 2014)

v sredo, 6. maja 2015 ob 18:00 v Trubarjevo hišo literature
(Stritarjeva 7, Ljubljana).

Avtoricam in avtorjema se bosta pridružili Katarina Bulatović in Maja Makovec Brenčič. Pogovor bo vodila Nataša Logar.

Kako v času internacionalizacije kot ključne razvojne usmeritve slovenskih univerz in države ohraniti slovenščino kot učni jezik visokošolskega izobraževanja? Kako povečati zanimanje tujih študentov za vpis na slovenske fakultete in jih nato opremiti z znanjem slovenskega jezika? Kako tovrstne težave rešujejo druge države Evropske unije? Kako visokošolski zavodi skrbijo za razvoj slovenskega strokovnega jezika, kot jim nalaga zakon? Kaj o (delnem) študiju v angleščini menijo učitelji in študenti ter kaj dekani in rektorji?
To je le nekaj vprašanj, ki jih odpira, nanje odgovarja ali pa se jih zgolj dotika monografija Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji.

Vabljeni!