You are currently viewing Javni poziv

Javni poziv

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:2 mins read

Slovensko sociološko društvo je konec februarja v Slovenski kinoteki soorganiziralo projekcijo dveh dokumentarnih filmov Ženska avtorice Majda Širca, ki sta nastala v okviru dokumentarnega programa TVS.

Na osnovi razprav po kinotečni projekciji in iz odmevov po predvajanju filma na TVS (1. marca Ženska 1. del, 8. marca pa mu bo sledil drugi del filma) v Slovenskem sociološkem društvu ugotavljamo, da je v prihodnje potrebna večja skrb pri načrtovanju filmskih projektov, ki se ukvarjajo s tematikami iz bogate zgodovine ženskih gibanj in aktualnega položaja žensk oz. spolov danes. Četudi se v zadnjih letih razmerje med upodobitvijo ženskih in moških filmskih portretov izboljšuje, številke povedne: v obdobju med 1996 – 2015 je nastalo približno 147 daljših dokumentarnih filmov o moških in le približno 49, v katerih so bile upodobljene zgodbe žensk. Pri tem velja izpostaviti , da med temi portreti še vedno prevladujejo umetnice oziroma kulturne ustvarjalke in poustvarjalke, umanjkajo pa številne znanstvenice, pionirke na posameznih področjih, političarke in druge vidne ter uspešne ženske na številnih področjih javnega življenja.

A ne gre le za to filmsko zvrst in omenjene vsebine, temveč tudi za še vedno zelo nizko zastopanost avtoric na področju filmskega ustvarjanja.

Zato apeliramo na vse odločevalce in odločevalke, ki imajo možnost vplivanja na filmsko produkcijo, da v bodoče skrbneje in bolj načrtno pristopijo k tej problematiki ter z različnimi pozivi ali posebnimi projekti spodbudijo večjo prisotnost ženskih likov v svoji dokumentarni produkciji, obenem pa poskrbijo, da bo med povabljenimi več filmskih ustvarjalk.
Ker beleženje zgodovine žensk kot pomembnega dela naše skupne zgodovine ni le stvar žensk, ampak celotne družbene skupnosti, pozivamo, da v okviru dokumentarnih in drugih filmskih žanrov dobijo svoje mesto tudi portreti posameznic in skupin žensk, ki zadevajo širšo tematiko spolov ter filmski zapisi, ki bodo ozaveščali občinstvo o nujnosti strpnega, neseksističnega in nestereotipnega prikazovanja žensk v družbi.

Pričakujemo, da bodo odločevalke in odločevalci na področju filmske umetnosti v smislu doseganja zgoraj postavljenih ciljev vzpostavili konkretne mehanizme spodbujanja nastajanja zgoraj opisanih filmskih projektov.