You are currently viewing Jan Makarovič: Avantura sveta

Jan Makarovič: Avantura sveta

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi

Jana Makaroviča Avantura sveta (FDV, 2013)

v sredo, 1. oktobra 2014 ob 17:00 v Trubarjevo hišo literature
(Stritarjeva 7, Ljubljana).

Z avtorjem se bo pogovarjal Marko Uršič.

avantura_sveta_spletIzjemne priložnosti, pa tudi izjemna tveganja in katastrofe, s katerimi se srečujemo v današnjem svetu, so posledica procesa globalizacije, se pravi, vse širše in globlje soodvisnosti med ljudmi samimi, kot tudi med človekom in naravo. Na te zahtevne izzive je mogoče odgovoriti s pomočjo globalne teorije sveta, kakršno podaja avtor v tej svoji obsežni, interdisciplinarni, blizu 650 strani obsegajoči razpravi. Pri tem izhaja na eni strani predvsem iz Einsteinove teorije relativnosti, na drugi pa iz teorije Erica Chaissona o kontinuirani rasti gostote pretoka energije skozi snov.

Že v Einsteinovi teoriji o enotnosti prostora in časa, snovi in energije nastopa značilna dvojna dvojnost med formo in vsebino ter med statiko in dinamiko, ki se v različnih oblikah pojavlja tako v neživem in živem svetu kot tudi v človeški družbi. Proces vznikanja novih in novih oblik v teku razvoja prepričljivo pojasni Chaissonova teorija o rasti gostote pretoka energije skozi snov, ki jo je mogoče povezati z Marxovo teorijo o vlogi rasti produktivnih sil pri oblikovanju družbenih odnosov, pa tudi z njegovo opredelitvijo revolucionarne situacije, kjer družbene strukture niso več sposobne absorbirati te rasti. Prav to velja za krizo sodobnega kapitalizma. Razprava zato ni zgolj akademska, temveč je predvsem poziv k revolucionarni preobrazbi sveta in tudi slovenske družbe.

Vabljeni!