You are currently viewing James Messerscmidt: Adolescenti, heteromoškost in spolno nasilje

James Messerscmidt: Adolescenti, heteromoškost in spolno nasilje

Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete UL in Slovensko sociološko društvo vabita

na predavanje uglednega ameriškega sociologa Jamesa Messerscmidta z naslovom

Adolescent boys, heteromasculinities, and sexual violence

Predavanje bo v četrtek, 12. maja ob 16.30. uri v predavalnici 030 na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.

Prof. James W. Messerschmidt je doktoriral na Inštitutu za kriminologijo na Oddelku za sociologijo Univerze v Stockholmu na Švedskem. Je profesor sociologije ter ženskih študij in študij spolov na Univerzi Southern Maine. Objavil je več kot petdeset akademskih člankov in poglavij v monografijah. Je avtor enajst knjig. Predava naslednje predmete: Kriminal belih ovratnikov, Spol in kriminal, Politični kriminal ter Uvod v ženske študije in študije spolov. Njegova raziskovalna področja se osredotočajo na razmerje spola, rase, razreda, spolnosti in kriminala.

Je prejemnik nagrade za izjemne dosežke na področju feminističnih študij Programa za ženske študije in študije spolov na Univerzi Southern Maine ter nagrade za izjemne dosežke alumnov Univerze v San Diegu za izjemne znanstvene dosežke na področjih sociologije, kriminologije in študij spolov.

Njegova najnovejša referenčna dela so: Masculinities in the Making: From the Local to the Global; Criminology: A Sociological Approach; Crime as Structured Action: Doing Masculinity, Race, Class, Sexuality, and Crime.

Prisrčno vabljene_i!