You are currently viewing Izvoljeno novo vodstvo Slovenskega sociološkega društva

Izvoljeno novo vodstvo Slovenskega sociološkega društva

  • Post category:Novice
  • Reading time:2 mins read

Nedavno, 9. novembra 2013, je v Kopru ob robu letnega sociološkega srečanja z naslovom Elite in ljudstvo potekal tudi zbor članic in članov Slovenskega sociološkega društva, v okviru katerega je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo društva.

Članice in članice so ob tem sprejeli tudi novi statut društva in na predlog dr. Mace Jogan in dr. Milice Antić Gaber podelili častno članstvo profesorici na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani dr. Zinki Kolarič.

V utemeljitvi je poudarjena tudi njena dejavna vloga v Društvu: “Z imenom dr. Zinke Kolarič je tesno povezano tudi Slovensko sociološko društvo: članica UO je bila v času 1986-89, predsednica društva pa v letih od 1992 do 1995″.

Za predsednico je bila znova izvoljena dr. Milica Antić Gaber, ki je društvo vodila že zadnja tri leta. V predsedstvo so bili izvoljeni: mag. Jelena Aleksić, Simon Dreven, dr. Tina Kogovšek, dr. Gorazd Kovačič, dr. Roman Kuhar, dr. Marina Tavčar Kranjc, dr. Mateja Sedmak, dr. Samo Uhan, dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela in Lea A. Vrečko.

Častno razsodišče Društva bo odslej delovalo v sestavi: dr. Ivan Bernik, dr. Maca Jogan in dr. Jože Vogrinc, članici in član nadzornega odbora pa so dr. Tanja Oblak Črnič, dr. Drago Kos in dr. Brina Malnar.