You are currently viewing Izšla je 101. številka Družboslovnih razprav

Izšla je 101. številka Družboslovnih razprav

Nedavno je izšla nova številka revije Družboslovne razprave (XXXVIII/101), ki obsega dve recenziji aktualnih znanstvenih monografij in šest izvirnih znanstvenih člankov, od tega pet v okviru tematskega bloka o socialnem delu, ki ga je uredila gostujoča urednica prof. dr. Darja Zaviršek:

SISTEMATIČNI PREGLED LITERATURE O POKLICNIH TVEGANJIH, STRATEGIJAH IN POLITIKAH V SEKSUALNEM DELU V SLOVENIJI / A Systematic Literature Review on Occupational Risks, Strategies and Policies in Sex Work in Slovenia

Iztok Šori, Leja Markelj

PROFESIONALIZACIJA SOCIALNEGA DELA V SLOVENIJI MED ENTUZIAZMOM ŽENSK IN ZAHTEVAMI OBLASTI / Professionalisation of Social Work in Slovenia: Between the Enthusiasm of Women and the Demands of the Socialist Authorities

Darja Zaviršek

SOCIALNA POLITIKA IN SOCIALNE DEJAVNOSTI
V SLOVENIJI V PRVIH LETIH PO DRUGI SVETOVNI VOJNI / Social Policy and Concept of Social Work in Slovenia
in the First Years after the Second World War

Mateja Jeraj

SOCIALNO DELO V SOCIALISTIČNIH TOVARNAH / Social Work in Socialist Factories

Nina Vodopivec

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V SLOVENIJI (1918−1990): OD SEGREGACIJE DO INTEGRACIJE / Children with Special Needs in Slovenia (1918−1990): From Segregation to Integration

Dunja Dobaja

»HUDE OSEBNE, DRUŽINSKE ALI GMOTNE RAZMERE«: SOCIALNI RAZLOGI ZA SPLAV IN UVEDBA SOCIALNE INDIKACIJE V SLOVENSKO ZAKONODAJO / “Serious Personal, Family or Material Circumstances“: Social Grounds for Abortion and the Introduction of a Social Indication in Legislation in Slovenia

Sara Pistotnik

Vabljene_i k branju!

Celotna številka je dostopna na tej povezavi, posamezne članke pa si lahko ogledate tu.

 

 

 

Komentirajte prispevek