You are currently viewing Izjava za javnost: Za enakost – proti diskriminaciji

Izjava za javnost: Za enakost – proti diskriminaciji

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:2 mins read

LJUBLJANA, 9. decembra 2015 – Predsedstvo Slovenskega sociološkega društva se je v preteklosti že večkrat javno izreklo v prid popolni izenačitvi pravic in obveznosti zakonskih skupnosti. Tudi sedaj se iz istih razlogov zavzemamo ZA uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki ga je na predlog skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim poslancem dr. Matejem T. Vatovcem (ZL) Državni zbor sprejel 3. marca 2015, in bo predmet referendumskega odločanja 20. decembra letos.

Omenjeni zakon po našem prepričanju popravlja dosedanje nesprejemljivo stanje, ko pari istega spola nimajo možnosti uveljavljati enakih socialnih, zdravstvenih, ekonomskih in drugih pravic, ki jih država sicer priznava parom različnih spolov.

Ustava Republike Slovenije, kot tudi mnogi mednarodno-pravni akti ter odločitve, npr. Evropskega sodišča za človekove pravice, zagotavljajo svobodo in enakost pred zakonom vsem državljankam in državljanom, ne glede na katerokoli osebno okoliščino. Gre za človekovo pravico, ki je kot civilizacijski temelj vtkana v skupno evropsko kulturno in liberalno dediščino, ki je ne sme preglasiti nobena večina.

Poroka ni družbeni problem, temveč družbeno vprašanje, lahko pa postane problem, če poseže v pravice dela družbe. Kdo koga ljubi in s kom se kdo želi poročiti, je stvar svobodne izbire posameznice in posameznika. Nihče, ne država ne civilna družba ne javnost, nima pravice komurkoli odrekati možnosti svobodnega urejanja zasebnega življenja in svobodnega odločanja o sklepanju zakonske zveze. ZZZDR del škode odpravlja, a ne škodi nikomur, zato ga podpiramo.

Država je tista, ki je dolžna zagotoviti vsem državljankam in državljanom enake možnosti za uresničevanje pravic, pa tudi za izpolnjevanje z zakonom določenih obveznosti. Kako uspešna je pri tem, pomembno vpliva na razvoj celotne družbe, saj je vključujočnost, ki mora biti v prvi vrsti sistemsko podprta, tudi s pravno ureditvijo, kakršno predstavlja ZZZDR, nepogrešljiv temelj strpnosti in iz nje porajajočega sobivanja v sodobnih, notranje raznolikih družbah.

Dr. Milica Antić Gaber
Predsednica Slovenskega sociološkega društva