Gostujoče predavanje prof. Andrewa J. Cognard-Blacka, M.A., Ph.D.

Oddelek za Sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in Slovensko sociološko društvo vabita na gostujoče predavanje Prof. Andrew J. Cognard-Black, M.A., Ph.D. (St. Mary’s College of Maryland) »Separate and Unequal«, v torek, 22.05.2012, ob 17 uri v Modri sobi Filozofske fakultete v Ljubljani.

Profesor Andrew J. Congrad-Black bo na predavanju predstavil svoja raziskovanja o neenakostih med moškimi in ženskami na delovnem mestu. Od leta 1960 dalje, deloma tudi zaradi publikacije pomembnih revolucionarnih tekstov, vpliva feminističnih in civilnih gibanj ter premikov na področju zakonodaje na področju civilnih pravic v sredini 60ih let, je zanimanje in podpora za enakopravnost med spoloma vse bolj naraščala, tako v Združenih državah Amerike kakor v širšem mednarodnem kontekstu. Kljub temu pa se še vedno srečujemo z vztrajnimi razlikami med spoloma tako v plačilu, možnostih napredovanja, kakor tudi zastopanosti na položajih odločanja.

Dr. Andrew Cognard-Black predava od leta 2003 na St. Mary’s College of Maryland. Doktoriral je iz področja sociologije na Ohio State University. Njegov raziskovalni in predavateljski interes je vezan na vprašanja spola, rase, neenakosti in dela. V študijskem letu 2011–2012, je prof. Cognard-Black dobil prestižno Fulbrightovo štipendijo in gostuje na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

2009.  “Caution: Women at Work.”  Southern Maryland Woman (February–April):22.

2004.  “Will They Stay, or Will They Go?  Sex-Atypical Work among Token Men Who Teach.”  The Sociological Quarterly 45:113–139.

1996.  “The Taming of Another Shrew:  A Feminist Examination of Shakespeare’s Much Ado About Nothing.”  Ohio Shakespeare Notes 2:4.

1996.  “No Man’s Land:  Definitions of ‘Women’s Space’ in Diana Rivers’ Feminist Utopian Novels.” Pp. 41–54 in Her Voices: Hermeneutics of the Feminine, edited by F.B. Dasilva and M. Kanjirathinkal.  Lanham, MD: University Press of America.