Globalizacija: bogatí in/ali ogroža?

Spoštovani,

Ob izidu monografije Globalizacija: bogatí in/ali ogroža?  akademika Zdravka Mlinarja pripravljamo krajši, triurni simpozij, z naslovom Premišljanje o globalizaciji.  Monografija je druga v nizu treh knjig z nadnaslovom ŽIVLJENJSKO OKOLJE V GLOBALNI INFORMACIJSKI DOBI.

Avtor monografije, vabljeni diskutanti in drugi udeleženci bodo razpravljali o protislovnosti fenomena in procesih globalizacije. Dogodek bo potekal na Fakulteti za družbene vede v ponedeljek 14. maja med 16. in 19. uro v Veliki dvorani.  Nagovor bo imel dekan FDV, redni prof. dr. Bojko Bučar. Razpravo bom moderial izr. prof. dr. Marjan Hočevar.

Po več kot dveh desetletjih burnih kritiških in afirmativnih razprav znotraj vseh družboslovnih in humanističnih (pod)disciplin, dobiva tematizacija globalizacije vedno nove razsežnosti. Izbrani vidiki obravnave na simpoziju bodo: sociološka konceptualizacija, prostor, ekologija, kultura, politika, varnost in jezik.

Mlinarjevo izvirno razumevanje globalizacije kot protislovnega dvosmernega procesa univerzalizacije in partikularizacije sveta je imelo v Sloveniji in v tujini velik kritiški znanstveni odziv.  Avtor se s fenomeni globalizacije ukvarja neprekinjeno že skoraj trideset let. Nasploh je eden utemeljiteljev sociološke konceptualizacije procesov globalizacije, zlasti v okviru časovno-prostorske perspektive. Znan je kot zagovornik, vendar ne kot apologet globalizacije. S svojimi teoretsko-konceptualnomi razmisleki in empiričnimi izkazi o dolgoročnih posledicah globalizacije posega na različne ravni družbeno prostorske stvarnosti ter na različna področja vsakdanjega življenja.

Organizacija: Fakulteta za družbene vede, Center za prostorsko sociologijo na FDV, Slovensko sociološko društvo in Založba FDV.

Vljudno vas vabimo, da se simpozija in predstavitve monografije udeležite ter sodelujete v diskusiji.