You are currently viewing Člani_ce Sekcije sociologija časa na prvem letnem srečanju v Škofji Loki

Člani_ce Sekcije sociologija časa na prvem letnem srečanju v Škofji Loki

  • Post category:Aktualno / Novice
  • Reading time:2 mins read

Člani_ce novoustanovljene Sekcije sociologija časa, zbralo se nas je 22, smo se sestali na prvem letnem srečanju na temo Izzivi družbenega časa v Škofji Loki 29.5.2018.

Prvi del srečanja se je nanašal na organizacijsko kadrovske zadeve. Dogovorili smo se, da sekcijo za obdobje enega leta vodi Majda Pahor, tajniške posle pa opravlja Aleksandra Hoivik. Potrdili smo organizacijski odbor v sestavi: Majda Pahor, Aleksandra Hoivik, Emil Milan Pintar, Ciril Mezek, Judita Ledić, Mirjana Ule in Štefan Huzjan. Seje organizacijskega odbora, okvirno enkrat na mesec, so odprte za vse člane_ice.

V strokovnem delu srečanju so prispevke na teme retrospektiva in refleksija v sociološkem  delovanju, implikacije dolgoživosti, teorija in praksa družbenega planiranja skozi čas in identiteta sociologije in sociologov_inj predstavili Zdravko Mlinar, Majda Pahor, Rastko Močnik, Janez Štebe, Mojca Novak, Viktor Žakelj, Valerija Korošec, Andrej Kirn, Anton Prosen in Štefan Huzjan. Pisna prispevka sta posredovala tudi Emil Milan Pintar in Anton Kramberger. Večina prispevkov je članom_icam dostopnih v elektronski obliki. Razpravo smo nadaljevali tudi po kosilu, kasneje popoldne pa nas je sprejel škofjeloški župan Miha Ješe na daljši razgovor na temo razvoja, problemov in prihodnjih izzivov občine.

Srečanje je bilo zaključeno okoli 17. ure z željo, da sekcija aktivno deluje še naprej.