Ob 50-letnici začetka prizadevanj za enakost možnosti žensk in moških v akademskem prostoru

Ob 50-letnici začetka prizadevanj za enakost možnosti med ženskami in moškimi v slovenskem akademskem prostoru objavljamo pismo, ki ga je poslala takratna asistentka na Fakulteti za sociologijo, politične vede in…

Continue Reading Ob 50-letnici začetka prizadevanj za enakost možnosti žensk in moških v akademskem prostoru